56% wzrost liczby przypadków przemocy domowej

Poseł z Dublina Fingal i przedstawiciel Fine Gael Alan Farrell powiedział, że epidemia przemocy domowej rozprzestrzenia w irlandzkim społeczeństwie, a takie słowa wypowiedział po informacjach dostarczonych przez Departament Sprawiedliwości w odpowiedzi na pytanie parlamentarne, które złożył w Dáil.

Poseł Farrell powiedział:

– Liczba incydentów związanych z przemocą domową zgłoszonych Gardaí w 2017 r. wyniosła 21 993, a do 1 grudnia 2021, 34,410 incydentów tego rodzaju zostało zgłoszonych do Gardaí. Odpowiada to 56% wzrostowi liczby przypadków przemocy domowej od 2017 roku. Jest to problem, który niszczy życie na ogromną skalę. Te liczby oczywiście odzwierciedlają tylko zgłoszone incydenty; charakter tego nadużycia oznacza, że ​​problem ten jest często ukryty przed społeczeństwem, a niektóre ofiary jeszcze się nie zgłosiły. Wierzę, że minister McEntee doskonale zdaje sobie sprawę z tego problemu i jest zaangażowana w dostarczanie wsparcia. W budżecie 2022 na prace w tym obszarze przeznaczono 13 mln euro, ponadto Departament Sprawiedliwości angażuje się obecnie w opracowywanie nadchodzącej III Krajowej Strategii w sprawie Przemocy Domowej, Seksualnej i Przemocy ze względu na Płeć, która radykalnie poprawi jakość oferowanych usług przez rząd. Departament wdraża obecnie również wsparcia, który pomoże ofiarom i bezbronnym świadkom w przypadkach przemocy seksualnej. Przemoc domowa jest rakiem w naszym społeczeństwie, a rozwiązania tego problemu będą wymagać całego społeczeństwa. Jako obywatele nie możemy przymykać oczu na te kwestie; a rząd, współpracując z organizacjami pozarządowymi i zainteresowanymi stronami, a także ze społeczeństwem, musi odgrywać swoją rolę poprzez wsparcie i usługi edukacyjne.

Poseł Farrell podniósł niedawno w Dáil potrzebę przyszłego planowania miejsca schronienia dla ofiar przemocy domowej odpowiednio za pośrednictwem premiera oraz dostarczenia III Narodowej Strategii w sprawie Przemocy Domowej, Seksualnej i Przemocy ze względu na Płeć.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Fine Gael

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Ustawa o najmie to s
Przegląd ustawodaws
EnglishGaeligePolskiУкраїнська
EnglishGaeligePolskiУкраїнська