5 marca nie będzie wielkiego otwarcia

Jest mało prawdopodobne, aby jakieś większe otwarcie nastąpiło 5 marca”, powiedział premier Micheál Martin.

O ile możemy liczyć na łagodzenie niektórych obostrzeń, mówił dalej premier Martin, to z całą pewnością, kraj pozostanie w rygorach, których trzeba będzie przestrzegać. Zluzowane powinny zostać obostrzenia dotyczące szkół, niektórych placówek handlowych, ale to właściwie tyle, o ile nie liczyć możliwości zniesienia ograniczeń w poruszaniu się po terenie hrabstw. Tu jednak premier zaznaczył, że nie jest to jeszcze pewne i nie chciał spekulować w tej kwestii.

Jak powiedział szef gabinetu, „nie widzę możliwości ponownego pełnego otwarcia gospodarki 5 marca”, prawdopodobnie stanie się tak, że podjęta zostanie decyzja o przejściu na czwarty stopień ograniczeń, ale z dodatkowymi ograniczeniami. Postępowanie rządu ma być „konserwatywne i ostrożne”, zapowiedział Micheál Martin, który wypowiadał się dla The Irish Times oraz powtórzył swoje słowa w programie stacji RTÉ Radio One.

Priorytetem jest dla rządu uruchomienie szkół, chociaż następować będzie to stopniowo, a na początku otwarte zostaną szkoły dla dzieci z potrzebami specjalnymi, następnie lub równocześnie podstawowe, a w dalszym czasie średnie i wyższe. Premier dodał, iż w tym tygodniu, można oczekiwać decyzji związanej z Leaving Cert, ale nie podał konkretnej daty, kiedy poinformuje maturzystów, w jaki sposób odbywać będą się egzaminy.

Premier Martin stwierdził jednocześnie, że sektorem, który doczeka się szybkiego otwarcia, będzie budownictwo, a jego uruchomienie nastąpi, kiedy ilość dziennych zakażeń spadnie poniżej 1000. Na takie traktowanie nie może liczyć sektor hotelarski, bo ten, uruchomiony zostanie, gdy „znacząco zwiększy się ilość szczepień w kraju”. Tu jednak premier zaznaczył, że może być też tak, iż branża hotelarska, doczeka się pewnego złagodzenia obostrzeń, jednak bardziej prawdopodobnym terminem otwarcia hoteli, jest „późne lato, kiedy zaszczepiona zostanie masa krytyczna”. „Może to być drugi lub nawet trzeci kwartał roku, ale wszystko zależeć będzie od ilości szczepionek, jakimi dysponować będzie Irlandia”.

Premier powiedział też, że dużo zależeć będzie od podaży szczepionek, bo to głównie one, dadzą możliwość podejmowania dalszych decyzji o znoszeniu ograniczeń, ale obecnie, nie można powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, czy kraj, wykona swoje założenia i harmonogram realizowany będzie terminowo. Tymi słowami premier Martin odniósł się do sobotniej wypowiedzi wicepremiera Leo Varadkara i wcześniejszych ministra zdrowia Stephena Donnelly, którzy mieli przeświadczenie, iż program szczepień uda się wykonać w terminie lub z niewielkimi opóźnieniami.

Bogdan Feręc

Źr: The Irish Times/RTE

Polska-IE: Udostępnij
Medal od Stowarzysze
Dzień święty…,
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian