4 faza odmrożenia

Dzisiaj na posiedzeniu Krajowego Zespołu ds. Zdrowia Publicznego omawiana będzie kwestia dalszych kroków odmrażania irlandzkiej gospodarki, a spodziewać się należy, iż ta rozpocznie się zgodnie z planem.

Pełniący obowiązki dyrektora medycznego dr Ronan Glynn powiedział, że jest za wcześnie, aby stwierdzić, czy nastąpi planowane wcześniej pełne otwarcie pubów, ale ta kwestia z całą pewnością zostanie szczegółowo omówiona. Faza czwarta powinna rozpocząć się w następny poniedziałek, a wszystko wskazuje na to, iż tak się stanie, bo w ostatnich dniach, nie zanotowano znaczących ilości koronawirusowych zachorowań, a i zgonów spowodowanych wirusem SARS-CoV-2 jest niewiele.

W ostatnich 2 tygodniach zanotowano 165 nowych przypadków zachorowań, więc to wynik zadowalający, chociaż nadal daleki od celu, jaki postawił sobie rząd.

Dr Glynn zapowiedział też, że kierowany obecnie przez niego departament, rekomendować będzie listę państw, co do których nie ma dużego niebezpieczeństwa przeniesienia wirusa, więc będzie możliwe podróżowanie do nich i w odwrotnym kierunku, bez dwutygodniowej kwarantanny.

Ronan Glynn poinformował równocześnie, iż będą to, kraje, które mają podobny lub niższy wskaźnik zachorowań na koronawirusa.

Dyrektor medyczny w Departamencie Zdrowia dr Ronan Glynn przedstawił także dane Światowej Organizacji Zdrowia, a te mówią, że 80% koronawirusowych zachorowań ma formę bezobjawową, natomiast 15% formę łagodną. Dlatego ważna jest kontrola przyjezdnych, by odizolować ich od osób zdrowych.

Bogdan Feręc

Źr: Dept. of Helath

Polska-IE: Udostępnij...
Poseł chce kontrolo
Plaga szczurów jest
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish