33% zakażeń wirusem można było uniknąć

Instytut Badań Społecznych i Ekonomicznych (ESRI) przeprowadził ankietę, a z tej wynika, że ponad 1/3 przypadków zakażeń Covid-19 można było uniknąć, ale „lekkomyślność lub nieostrożność” podniosła wynik ogólny, co jest przekonaniem respondentów.

Bardzo duża ilość respondentów stwierdziła, że zakażenie wirusem SARS-CoV-2, to wynik „lekkomyślnych albo nieostrożnych zachowań społecznych”, a tego można było uniknąć. Co podkreśla we wnioskach do badania ESRI, z ankiety wynika, że wiele osób w kraju, nie rozumie samego procesu zakażeń, a i nie wiedzą, jak działa system testowania oraz śledzenia kontaktów. Co więcej, 50% mieszkańców Irlandii nie wie, że może zadzwonić do swojego lekarza rodzinnego i omówić swoje podejrzenia w kwestii objawów koronawirusa, a ponad 1/3 nadal wierzy, że będzie musiała płacić, za przeprowadzenie covidowego testu, który zlecony zostanie przez lekarza.

W komentarzu do badania mówi się też, że respondenci, a co za tym idzie statystyczny mieszkaniec Irlandii, błędnie postrzega niektóre sprawy związane z pandemią, ale i walką z koronawirusem oraz „źle lokuje piętno” w przypadku pozytywnej diagnozy innej osoby.

W Irlandii mamy też bardzo dużą akceptację systemu od przygotowania testu do uzyskania wyników i powiadomień o bliskich kontaktach, jeśli było to konieczne. Jest jeszcze jedna ciekawostka, bo w badaniu ujawnił się kolejny problem, gdyż tylko 3% z ponad 1000 osób, jakie brały udział w badaniu, potrafiła poprawnie odpowiedzieć na pytania z ankiety, a w odpowiedziach zawarto też takie, które są opiniami obiegowymi, a te, nie mają nic wspólnego z rzeczywistością.

W ankiecie znalazła się też grupa, która odpowiedziała, że wstydziłaby się powiedzieć o zakażeniu znajomym, natomiast większą poprawną wiedzę o zagadnieniach związanych z koronawirusem miały osoby w wieku powyżej 40 lat, niż 20- i 30-latkowie. Większy pesymizm w sprawie zakażeń, wyrażały osoby młodsze, a sam test uważały za kłopotliwy i niewygodny. Obawy budził też okres oczekiwania na wynik, bo miał zwiększać poziom stresu, a i tu więcej takich przypadków było wśród osób młodszych.

Dr Shane Timmons z Jednostki Badań Behawioralnych ESRI:

– Opinia publiczna w większości zgadza się, że system Test-and-Trace jest niezbędny do kontrolowania rozprzestrzeniania się Covid-19, ale błędne przekonania na temat systemu mogą oznaczać, że ludzie nie szukają testu tak szybko, jak to możliwe. Trzeba przypominać ludziom, że powinni zawsze natychmiast skontaktować się z lekarzem rodzinnym lub pogotowiem, jeśli podejrzewają, że mogą mieć symptomy choroby. Jest to bezpłatne i może pomóc upewnić się, że nie przeniesiesz wirusa na kogoś innego.

Bogdan Feręc

Źr: ESRI

Polska-IE: Udostępnij
Caspian Hope – Wri
Trzeci minister w kr