3 mld € więcej na zdrowie

Wysoko postawione źródło w Ministerstwie Zdrowia poinformowało, że w najbliższych miesiącach, Irlandia wyda na ochronę zdrowia o ponad 3 miliardy euro więcej, niż planowano.

Zwiększenie puli wydatków ma związek z koronawirusem, a pieniądze będą potrzebne, ze względu na okres, w jaki weszliśmy, więc jesień i zimę, a wtedy zwiększa się zapotrzebowanie na usługi medyczne. Obecnie przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Wydatków Publicznych, Departamentu Premiera oraz HSE, prowadzą rozmowy, a te doprowadzić mają do opracowania planu, który realizowany ma być od października do końca marca przyszłego roku.

W założeniach zawarte zostaną wytyczne dla placówek medycznych, które przyjmować będą w tym okresie pacjentów, a zapowiada się, przynajmniej w ocenie Departamentu Zdrowia, iż służba zdrowia, zmuszona będzie radzić sobie z podwójną ilością chorych, bo pojawią się w szpitalach i ośrodkach zdrowia zarówno pacjenci z chorobami sezonowymi, jak i ci z koronawirusem.

Aktualnie opracowany został już ramowy plan wydatków, na najbliższe sześć miesięcy i teraz jest on uszczegóławiany, a uważa się, że dodatkowe 600 mln €, wydane będzie na zimowe usługi zdrowotne. Dodatkowego zastrzyku pieniędzy doczeka się też diagnostyka medyczna, w tym ta, która realizowana jest poza tradycyjnymi placówkami szpitalnymi. Na środki ochrony indywidualnej Ministerstwo Zdrowia planuje wydać dodatkowe 1,5 mln €, ale to nie koniec wyższych kosztów związanych z opieką zdrowotną Irlandii.

Zmieniony został koszt wprowadzenia i działania systemu testów i śledzenia kontaktów, a kosztować będzie teraz 1 mld €.

Jak podają źródła, do których dotarł Irish Independent, środki zostaną uruchomione, zaraz po przyjęciu programu przez rząd i zatwierdzeniu ich przez Dáil.

Bogdan Feręc

Źr: The Irish Independent

Polska-IE: Udostępnij
Chef Jakub – Writt
Potyczki słowne prz