Irlandzki system sądownictwa jest nader łagodny dla przestępców, uważa Law Reform Commission, która wyraziła pogląd, iż recydywiści bezwzględnie powinni trafiać do więzień.   Tak jednak się nie dzieje i sędziowie bardzo często korzystają z przysługującego im prawa do nadzwyczajnego złagodzenia kary i wydając wyroki skazujące, zawieszają ich

Czytaj więcej

An Garda Siochána i Road Safety Authority przesyłają kierowcom ostrzeżenie, a to zapewnić ma im bezpieczeństwo na drogach, jak i zabezpieczyć samochody przed zimowymi warunkami.   Kierowcy mówi Garda i RSA, powinni przygotować odpowiednio pojazdy do trudnych zimowych warunków, a pierwszym krokiem w tych działaniach powinno być

Czytaj więcej

Translate »