20 lat minęło, jak jeden dzień

Już jutro pierwszego stycznia świętować będziemy dwudziestą rocznicę wprowadzenia wspólnej europejskiej waluty, a miało to miejsce 1 stycznia 1999 roku.

Wtedy właśnie Unia Europejska zrezygnowała z używania walut krajowych, chociaż nie wszystkie kraje wprowadziły ten system monetarny u siebie. Zgodziły się jednak na rozliczenia międzynarodowe w europejskiej walucie, co pozwoliło na bezproblemowy obrót tymi walorami w całej Unii Europejskiej.

Ten historyczny moment był kamieniem milowym w podróży, której ambicją było zapewnienie stabilności i dobrobytu w Europie, a jednocześnie krokiem do dalszej konsolidacji finansowej w ramach Unii Europejskiej.

Obecnie euro jest codziennie używaną walutą przez 340 milionów Europejczyków, a na stałe używa go 19 państw członkowskich. Mówi się również, że wprowadzenie wspólnej europejskiej waluty przyniosło wymierne korzyści europejskim gospodarstwom domowym, przedsiębiorstwom i rządom, ale też stabilne ceny, obniżyło koszty transakcji, zwiększyło ochronę oszczędności, a jednocześnie podniosło przejrzystość i konkurencyjność europejskiego rynku oraz zwiększyło handel. 

Europejska waluta uznawana jest na całym świecie, a 60 krajów łączy swoje pieniądze z euro w taki sposób, iż euro możemy płacić również tam.

Unia Europejska oczekuje, że w najbliższych latach reszta krajów członkowskich przyjmie walutę euro, ale stanie się to dopiero po spełnieniu wymagań, jakie stawia dla systemów monetarnych w poszczególnych krajach Europejski Bank Centralny.

Z tej okazji przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk powiedział:

Powstanie euro 20 lat temu – wraz z wyzwoleniem Europy Środkowej i Wschodniej, a także ponownym zjednoczeniem Niemiec – było kluczowym momentem w historii Europy. Nasza wspólna waluta od tego czasu oraz silna ekspresja Unii Europejskiej, jako siły politycznej i gospodarczej na świecie, pomimo kryzysów euro okazała się odporna, a ośmiu członków, którzy dołączyli do pierwotnej jedenastki, skorzystało z jego dobrodziejstwa. To unowocześnienie i umocnienie naszej Unii Gospodarczej i Walutowej.

Bogdan Feręc

Źr: Rada Unii Europejskiej

Znajdź nas:

Rekordowy rok irland
Happy New Year 2019
Translate »
Translate »
RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn