2-letnia pensja przyznana kierowcy samochodu dostawczego w sprawie o nieuczciwe zwolnienie z pracy

Maksymalna kwota, jaka może zostać przyznana w sprawie o niesłuszne zwolnienie z pracy, to dwuletnie wynagrodzenie (art. 7 ustawy o niesłusznych zwolnieniach z 1977 r.).

Nigdy nie widziałem by takie przyznano aż do sprawy DHL Limited i Michael Coughlan, w której pan Coughlan otrzymał 72 042,88 euro tytułem odszkodowania.

W dniu 28.07.2017 r. Sąd Pracy w apelacji pracodawcy od poprzedniego orzeczenia arbitra WRC wydał na korzyść pracownika orzeczenie.

Pobierz całą historię tutaj.

Z poważaniem
Terry Gorry
http://EmploymentRightsIreland.com

PS. 

Moje usługi dla pracodawców.

Moje usługi dla pracowników.

Opr: Bogdan Feręc

Polska-IE: Udostępnij
Otworzyć rejestracj
W swoim wyścigu po
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian