2 duże problemy związane z dochodzeniem roszczeń za zastraszanie w miejscu pracy

Czy jesteś prześladowany w pracy?

Nie? Mam na myśli naprawdę bycie zastraszanym. Podobnie jak w przypadku powtarzających się niewłaściwych zachowań, które podważają Twoją godność jako pracownika.

Pozwól mi wyjaśnić.

Gdybym dostał euro za każdym razem, gdy pracownik przyszedł do mnie i powiedział mi, że jest zastraszany w pracy, byłbym bogatym człowiekiem.

Jednak w zdecydowanej większości przypadków to, co zostało mi opisane, nie jest znęcaniem się i nie mieści się w prawnej definicji znęcania się.

Na przykład, często pracownik powie mi, że został poddany procedurze dyscyplinarnej w miejscu pracy. Istnieją dwa problemy z twierdzeniem, że to znęcanie się:

  1. Jest to sytuacja jednorazowa, a nie element powtarzającego się wzorca zachowań godzącego w godność pracownika;
  2. Kierownictwo ma prawo do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego w zakładzie pracy z oczywistych powodów.

Przeczytaj resztę tego artykułu tutaj . Myślę, że uznasz to za przydatne.

Z poważaniem
Terry Gorry
http://EmploymentRightsIreland.com

PS Czy Twoje prawa pracownicze zostały naruszone?

Polska-IE: Udostępnij
Relacja z Dnia Dziec
Studio Dublin – 11
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian