13 GRUDNIA ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY WSZYSTKICH WOLNYCH POLAKÓW

Stan wojenny zablokował spontaniczną odbudowę społeczeństwa i państwa polskiego jaka zaczęła się wraz z powstaniem Solidarności. Oddolny sposób funkcjonowania oparty na energicznych jednostkach, nieoglądających się na polecenia odgórne. Oddolnie tworzących swoje władze przedstawicielskie.

W taki sposób funkcjonowali Polacy w I Rzeczpospolitej. We własnym państwie stanowili sami o sobie, a władza państwowa musiała taki stan uznać za obowiązujący. Zaakceptować  i podporządkować się. Pod groźbą usunięcia z urzędu.

13 grudnia pozwolił komunistom przerwać ten proces. Garstka bolszewików znowu mogła zarządzać wszystkim i wszystkimi. W obliczu ekonomicznego krachu komunizmu jego funkcjonariusze zyskali niezbędny czas. Czas potrzebny do uwłaszczenia się na majątku narodowym i prawnym zabezpieczeniu swojej pozycji  w przyszłym systemie. Tak w roku 1989 powstała III RP – kwintesencja postkomunizmu.

Rok 2015, rok podwójnego zwycięstwa Prawa i Sprawiedliwości, wbrew głosom wszelkich malkontentów dużo zmienił. Grupa tajnych oficerów, skierowana przez generała Kiszczaka do kontrolowania wszystkich struktur państwowych, została odsunięta od bezpośredniego zarządzania majątkiem narodowym. Od możliwości okradania nas wszystkich. Jednak system pozostał. Słabe, pogrążone w chaosie biurokracji struktury państwa i zdemoralizowana władza sądownicza strzegą interesu byłych komunistów – teraz piewców nowej tęczowej bolszewii.

Mamy  już koniec roku 2021. I widać wyraźnie, że prawe i sprawiedliwe szeregi roku 2015 ulegają coraz częściej demoralizacji. W korupcjogennym systemie tylko święci pozostaną bez skazy.

Chcemy pokazać inny system zarządzania państwem i wspólnym narodowym majątkiem. Oddolny system zarządzania sobą, swoim życiem i zdrowiem. Bez ingerencji państwa w każdy przejaw naszej indywidualnej aktywności. Odwołujący się wprost do wolnej woli, w jaką wyposażył człowieka jego stwórca, Pan Bóg. System o połowę tańszy od obecnego i dwukrotnie skuteczniejszy.

Oczywiście, będziemy też komentować bieżącą politykę. Żyjemy w konkretnym tu i teraz. W świecie, w którym garstka bolszewików nowego porządku chce zniewolić wszystkich. W zasadzie nic nowego od początku świata. Ale celem nowych bolszewików jest nie tyle zewnętrzne zniewolenie człowieka, co jego hodowla. Jak bydła. Jest to występek przeciwko zamysłowi Boga-Stwórcy, który stworzył  człowieka na swój obraz i podobieństwo i obdarzył go wolną wolą – wolnością.

Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy uznają wolność jednostki za podstawowe dobro człowieka. Wszystkich, którzy uznają Dekalog za nadrzędne Prawo.  Wszystkich, którzy chcą być wolnymi obywatelami silnego państwa. To wartości wyższe, zakorzenione w chrześcijaństwie, pozwoliły naszym przodkom zbudować potęgę I Rzeczpospolitej. Czas je przypomnieć i do nich powrócić.

Razem zbudujmy V Rzeczpospolitą – Polskę wolnych i przedsiębiorczych obywateli.

Kogo nie zapraszamy?

Cóż, dziękujemy nieomylnym wariatom, wynalazcom perpetuum mobile, germanofilom za niemieckie pieniądze i słowianofilom za pieniądze rosyjskie.

ABC NIEPODLEGŁOŚĆ

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Bożonarodzeniowe ka
Jałtański podział

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety>>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety / Tickets >>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety>>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety / Tickets >>>