1000 € dla bezrobotnego

Departament Ochrony Socjalnej, a właściwie jego szefowa minister Heather Humphreys (na zdjęciu), opublikuje dzisiaj program aktywizacji osób bezrobotnych, dla których przygotowano kilka form powrotu do pracy.

Osoby bezrobotne dłużej niż jeden rok, otrzymają stypendium w wysokości 1000 €, jeżeli zdecydują się skorzystać z programu szkoleń, a tych rząd przygotował kilkadziesiąt. Ogółem na aktywizację osób bezrobotnych rząd przeznaczył 350 mln €, co ma przynieść korzyści w postaci powrotu większej ilości osób do pracy, a być też szansą na powrót do aktywnego życia publicznego.

Jak zapowiada Departament Ochrony Socjalnej, dotacja w wysokości 1000 €, będzie gratyfikacją dodatkową, niezależną od otrzymywanego zasiłku pandemicznego lub dla osób poszukujących pracy, więc uzależniona wyłącznie od okresu przebywania na bezrobociu i chęci powrotu na rynek pracy.

Na dzisiejszym spotkaniu gabinetu, omówiona zostanie też propozycja Departamentu Ochrony Socjalnej, która zmieni system zasiłków dla bezrobotnych w kraju, a ma wiązać się z wysokością zarobków przed utratą pracy. W związku z tym wysokość zasiłków dla bezrobotnych będzie różna i zależeć ma od wysokości zarobków. W tej kwestii jest kilka propozycji, bo mówi się o trzech lub pięciu progach dochodowych, ale wszystkie sprowadzają się do tego, iż wraz z upływem czasu, wysokość zasiłków będzie obniżana, by dojść do standardowej stawki dla osób poszukujących pracy.

Plan zmian w zakresie wyprowadzania z bezrobocia, ustalony został przez trzy departamenty, więc Premiera, Ochrony Socjalnej i Szkolnictwa Wyższego, bo wśród bezrobotnych, najwięcej jest teraz osób młodych, często uczących się.

Departament Ochrony Socjalnej zaproponuje bezrobotnym aż 83 programy szkoleniowe, ale większość z nich, skierowana ma być dla osób młodych. Nie zmienia to jednak faktu, że ze szkolenia, będzie mogła skorzystać każda osoba przebywająca na bezrobociu, o ile bez pracy jest powyżej 12 miesięcy.

Szczegóły programów aktywizacyjnych pojawić się mają na stronie Departamentu Ochrony Socjalnej w godzinach przedpołudniowych.

Bogdan Feręc

Źr: Dept. of Social Protection

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Wyścig już się ro
Donegal zbiera pieni

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety>>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety / Tickets >>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety>>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety / Tickets >>>