100 € dla najuboższych?

Rząd zaczął szukać rozwiązań, które mają wesprzeć osoby najbardziej potrzebujące w Irlandii, co ma pomóc im w okresie rosnącej inflacji.

Mówi się, że inflacja cen towarów konsumpcyjnych, jest już na tyle wysoka, iż nie mogą sobie z nią poradzić osoby o najniższym statusie materialnym, w tym rodziny wielodzietne, emeryci i renciści. Dlatego padła propozycja, która jest obecnie omawiana przez kilka resortów w tym Ministerstwo Finansów oraz Ochrony Socjalnej, by rodziny o niskich dochodach i osoby starsze, otrzymały jednorazowy dodatek w wysokości od 65 do 100 euro.

Sprawa przedyskutowane zostanie na czwartkowym posiedzeniu podkomisji gabinetu, a ministrowie ocenią możliwości dodatkowego wsparcia osób najuboższych, a także podniesienia kwoty dodatku energetycznego ze 100 do 200 euro. Może być też tak, że kwota dodatku energetycznego zwiększy się do 150 €, ale tylko dla osób o najniższym statusie materialnym i będzie to płatność ukierunkowana.

W czwartek powinny zapaść też decyzje o rekomendacji dla rządu wprowadzenia innych obniżek opłat regulowanych odgórnie, więc obniżenie opłat za szpitale, parkowanie, wydanie dokumentów, w tym paszportów i praw jazdy, co w ogólnym rozrachunku, przynieść ma ulgę całemu społeczeństwu.

Propozycje oceniane są dobrze przez opozycję parlamentarną, ale już teraz mówi się, że skorzysta na nich niewielka grupa osób, więc powinny charakteryzować się możliwością wsparcia wielu grup społecznych, nie tylko najuboższych i osób starszych, chociaż to one są obecnie w najcięższej sytuacji.

Bogdan Feręc

Źr: The Times

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Firmy ostro wzięły
Rząd musi działać