Więźniowie z komórkami

Irlandzki system penitencjarny nie przestaje zaskakiwać i po wewnętrznej kontroli, którą przeprowadził Zarząd Służby Więziennej, można mieć wątpliwości, kara to, czy zmiana miejsca zamieszkania?

 

We wnioskach końcowych czytamy, iż proces resocjalizacji więźnia powinien rozpocząć się już pierwszego dnia pobytu w placówce penitencjarnej, czyli do tej pory wszystko się zgadza. Zaskakują jednak dalsze słowa, a te mówią, że każdy więzień, który został skazany na karę dożywotniego pobytu w miejscu odosobnienia, powinien mieć prawo do posiadania telefonu komórkowego.

Co może się kłócić z naszym wyobrażeniem pobytu w więzieniu, Irlandzka Służba Więzienna nie czekała na reakcję społeczeństwa w tej sprawie i w niezależnej jednostce penitencjarnej Living Skills Unit w więzieniu Wheatfield w Dublinie, wprowadziła pilotażowy program posiadania komórek przez więźniów z dożywotnimi wyrokami.

 

Telefony powinny mieć również dostęp do internetu, mówią twórcy raportu, aby np. za pomocą komunikatorów, a tu wymienia się m.in. Skype, więzień pozostawał w stałym kontakcie z rodziną, która mieszka w dużej odległości od więzienia lub poza granicami Irlandii.

 

Inne zalecenia pokontrolne nie są już tak kontrowersyjne, a mówią o innych więźniach, których powinno się wdrażać do powrotu na łono kraju. Działania te powinny być związane z nabywaniem przez osadzonych umiejętności obcowania z innymi członkami społeczeństwa, a także umiejętności pracy lub dokonywania codziennych zakupów i sporządzania menu.

 

To może jeszcze Irlandzka Służba Więzienna, zastanowić się powinna nad corocznymi dwutygodniowymi urlopami dla skazanych na dożywocie, bo przecież to ludzie, a i warunki w więzieniach nie należą do łatwych, więc i krótki okres wytchnienia może się przydać.

Bogdan Feręc

Źr: Irish Prison Service

Podziel się z innymi
TAGI POSTA
Lokatorzy mogą być
Będzie jaśniej i t
BRAK KOMENTARZY

Sorry, the comment form is closed at this time.

Translate »