[VIDEO] PKW: Wyniki II tury wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast już znane

Podczas konferencji prasowej już następnego dnia po ponownym głosowaniu PKW podała zbiorcze wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju.

 

 

Poniżej prezentujemy zapis poniedziałkowej konferencji, podczas której PKW przedstawiła zbiorcze wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju po ponownym głosowaniu, które odbyło się dzień wcześniej.

 

W ponownym głosowaniu wybierano łącznie 649 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spośród 1 296 kandydatów, w tym w 2 gminach i miastach, w których zarejestrowano tylko jednego kandydata.

Uprawnionych do głosowania było 9 523 401 osób, w tym 598 obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.

Karty do głosowania wydano 4 651 687 wyborcom, w tym 396 obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi.

W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4 650 111 wyborców, tj. 48,83% uprawnionych do głosowania.

Głosów ważnych oddano 4 616 405, to jest 99,28% ogólnej liczby głosów oddanych.

Głosów nieważnych oddano 33 706, to jest 0,72% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

Patriot24.net

Znajdź nas:

Immigrant Council -
100 lat Niepodległo
Translate »
RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn