Ulgi dla rodziny

Ulgi dla rodziny

Ulga na dzieci

Jeśli masz dziecko – przysługuje Ci ulga podatkowa. Dzięki niej Twój podatek będzie niższy. Dowiedz się, kto i kiedy może uzyskać ulgę na dziecko.

Kto może uzyskać ulgę na dziecko

 • rodzice,
 • opiekunowie,
 • rodzice zastępczy.

Czy na każde dziecko przysługuje ulga

 • na każde dziecko, które nie ukończyło 18 lat,
 • na każde niepełnosprawne dziecko, które otrzymuje zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
 • na każde dziecko do 25. roku życia, które ciągle się uczy i jego dochód nie przekracza 3 089 zł (w tę kwotę nie wlicza się renty rodzinnej).

Jakie są limity dochodu

 • jeśli masz więcej niż jedno dziecko – nie ma ograniczeń dochodów. Bez względu na to ile zarabiasz, możesz uzyskać ulgę,
 • jeśli masz jedno dziecko, które wychowujesz samotnie – nie możesz zarabiać rocznie więcej niż 112 000 zł,
 • jeśli macie jedno dziecko i jesteście małżeństwem przez cały rok – nie możecie łącznie zarabiać rocznie więcej niż 112 000 zł,
 • jeśli masz jedno dziecko i nie jesteś w związku małżeńskim z rodzicem dziecka – nie możesz zarabiać rocznie więcej niż 56 000 zł.

Jaka jest wysokość ulgi

 • na pierwsze dziecko dostaniesz 92,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 1 112,04 zł),
 • na drugie dziecko dostaniesz 92,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 1 112,04 zł),
 • na trzecie dziecko dostaniesz 166,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 2 000,04 zł),
 • na czwarte i każde kolejne dziecko dostaniesz 225,00 zł miesięcznie (co daje rocznie 2 700 zł).

Co to oznacza w praktyce? Przypuśćmy, że masz troje dzieci. Wtedy dostaniesz:

 • 1 112,04 zł na pierwsze dziecko,
 • 1 112,04 zł na drugie dziecko,
 • 2 000,04 zł na trzecie dziecko,

czyli łącznie dostaniesz 4 224,12 zł rocznie.

Jak odliczyć ulgę

Ulgę możesz odliczyć w corocznym zeznaniu podatkowym.

Jeśli Twój podatek nie umożliwia odliczenia ulgi, która Ci przysługuje – możesz dostać kwotę ulgi, której nie możesz wykorzystać. Pamiętaj jednak, że kwota, jaką możesz otrzymać, jest limitowana – nie może przekroczyć zapłaconych przez Ciebie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, które podlegają odliczeniu.

Jeśli jesteście małżeństwem – dostaniecie wspólnie jedną ulgę. Jeśli składacie wspólne zeznanie podatkowe – wpiszcie ulgę na każde dziecko. Jeśli składacie zeznania podatkowe oddzielnie – ustalcie, w jakich proporcjach wpiszecie ulgę. Możecie wpisać po równo (każde z Was wpisuje 50% ulgi) albo ustalić proporcje (na przykład jedno z Was wpisze 20% ulgi, a drugie 80%).

Co musisz przygotować

 • PIT-37 albo PIT-36,
 • PIT/O,
 • jeśli kwota ulgi jest wyższa niż podatek, który musisz zapłacić, i chcesz dostać różnicę, która nie została wykorzystana przez Ciebie – PIT/UZ (dotyczy to tylko zeznań i korekt zeznań podatkowych, które złożysz za 2014 rok).

Więcej informacji oraz praktyczne przykłady znajdziesz w poradniku – otwórz plik w nowym oknie przygotowanym przez Ministerstwo Finansów.

Wspólne rozliczenie małżonków

Możliwość wspólnego opodatkowania dochodów małżonków polega na tym, że podatek ustalany jest od połowy wspólnych dochodów małżonków. Obliczony w ten sposób podatek jest następnie podwajany. Z tej ulgi można również skorzystać w sytuacji, gdy jeden z małżonków nie osiąga żadnych dochodów. To oznacza wsparcie rodzin, w których jeden z małżonków nie pracuje zawodowo na przykład  w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem.

Osoby samotnie wychowujące dzieci

W przypadku osoby samotnie wychowującej dzieci preferencja polega na tym, że podatek określa się w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci (z tej instytucji może skorzystać rodzic lub opiekun prawny, będący panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów, lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności, jeżeli ten rodzic lub opiekun w roku podatkowym samotnie wychowuje dzieci).

Dochody zwolnione z podatku 

Zwolnienie z podatku powoduje, iż dane świadczenie  jest traktowane w sposób szczególny i wypłacane jest w całości, bez potrącenia podatku dochodowego.  Do zwolnionych od podatku świadczeń otrzymywanych na dzieci lub innych członków rodziny należą m. in.:

 • świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów, świadczenia otrzymane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów oraz zasiłki porodowe,
 • zasiłki z tytułu urodzenia dziecka, wypłacane z funduszów związków zawodowych.
 • pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych,
 • zwrot kosztów z tytułu opieki nad dzieckiem lub osobą zależną, pomoc materialna dla uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich i osób uczestniczących w innych formach kształcenia,
 • stypendia dla uczniów i studentów przyznane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje prowadzące działalność w sferze  pożytku publicznego do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3.800 zł,
 • dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18.

Rodzina.gov.pl>>>

Podziel się z innymi
TAGI POSTA
Oświadczenie premie
Foreign investors fl
BRAK KOMENTARZY

Sorry, the comment form is closed at this time.

Privacy Preference Center

Close your account?

Your account will be closed and all data will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?

Translate »