Udział ministra Jacka Czaputowicza w spotkaniu ministrów spraw zagranicznych państw NATO

– Nasze doświadczenie pokazuje, jak ważne dla stabilności i dobrobytu społeczeństw jest podanie ręki tym krajom, które wyrażają chęć członkostwa w NATO – powiedział szef polskiej dyplomacji w drugim dniu sesji ministerialnej NATO w Brukseli. Dzisiejsze rozmowy poświęcone były sytuacji na Bałkanach Zachodnich i w Afganistanie.

W trakcie dyskusji na temat sytuacji na Bałkanach Zachodnich minister Czaputowicz podkreślił, że proces euro-atlantyckiej integracji krajów regionu nie został zakończony, co nadal osłabia naszą stabilność i bezpieczeństwo. – NATO i UE, działając razem lub osobno w zależności od sytuacji, będą musiały zwiększyć swoje wsparcie dla tego regionu – wskazał szef MSZWyraził jednocześnie poparcie dla aspiracji Macedonii oraz Bośni i Hercegowiny do członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim podkreślając, że Bałkany Zachodnie to region o strategicznym znaczeniu dla całego obszaru transatlantyckiego. – Polska dostrzega konieczność pogłębiania współpracy NATO i UE w regionie. Szczególnie w obliczu zwiększającego się zaangażowania Rosji ukierunkowanego na zawrócenie społeczeństw tego obszaru z euroatlantyckiej ścieżki – zauważył. Minister Czaputowicz zaznaczył także, że Polska jest orędownikiem polityki otwartych drzwi Sojuszu i chce pełnić aktywną rolę w tym procesie. Przypomniał zarazem, że w 2019 roku nasz kraj będzie przewodniczyć Procesowi Berlińskiemu, który ma na celu wspieranie państw regionu na drodze do integracji z UE.

 

Podczas spotkania dotyczącego sytuacji w Afganistanie minister Czaputowicz przypomniał o zwiększeniu zaangażowania Polski w misję Resolute Support, gdzie służy ok. 300 polskich żołnierzy, oraz o wkładzie na rzecz funduszy powierniczych Banku Światowego i UNDP (United Nations Development Programme).  Wyraził również poparcie dla procesu pokojowego w Afganistanie, wzywając kraje regionu do jego wspierania. – Wsparcie regionalne ma zasadnicze znaczenie dla pokoju, ponieważ stabilny Afganistan to stabilny region – podkreślił szef MSZ.

 

Dzień wcześniej tematami dyskusji szefów dyplomacji państw NATO były sytuacja bezpieczeństwa w regionie Morza Czarnego, bezpieczeństwo transatlantyckie oraz zaangażowanie Sojuszu na Południu.

 

Biuro Rzecznika Prasowego

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

 

Znajdź nas:

„George H.W. Bush
Sprzedaż detaliczna
Translate »
RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn