Theresa May musi walczyć o dobre wyjście

Niedawno dotarł do premier Wielkiej Brytanii raport, a ten stworzony został przez ministrów jej rządu, a w tym zawarto tezę, iż twardy Brexit może zostać źle odebrany przez mieszkańców Irlandii Północnej.

 

W przypadku utworzenia granicy pomiędzy Republiką a Irlandią Północną mogą się w niej zradykalizować poglądy, a to pchnie tę część Wielkiej Brytanii w kierunku zjednoczenia wyspy. Obecnie pomysł nie ma specjalnie dużego poparcia społecznego, bo zaledwie 37% mieszkańców Irlandii Północnej opowiada się za zjednoczeniem, jednak wprowadzenie ograniczeń podróży i bariery celnej, całkowicie może zmienić obraz sytuacji.

W tajnym do niedawna dokumencie czytamy, iż społeczeństwa europejskie przyzwyczaiły się do swobodnego przemieszczania po wszystkich krajach unijnych, a i ułatwienia dla przedsiębiorstw handlujących z całą Europą, są wysoko cenione przez biznesmenów z Irlandii Północnej.

 

Wprowadzenie zasad twardego Bexitu, co oznaczać będzie rezygnację z unii celnej, a i wprowadzenie kontroli granicznych oraz ceł, może przyczynić się do zmiany nastrojów oraz dążenia do zawarcia porozumienia scalającego wyspę.

Tu przypomina się też słowa szkockiej premier Nicoli Sturgeon, która już wcześniej zapowiadał, że chętnie dołączy swój kraj do Zjednoczonej Irlandii, aby ponownie korzystać z dobrodziejstw Unii Europejskiej. W podobnych słowach mówi się również o Walii, chociaż w tym przypadku presja nie jest aż tak silna i gabinet Theresy May może mieć nadzieję, iż Walijczycy, nie będą dążyć do powrotu na łono Unii Europejskiej.

 

Główne zagrożenie w kwestii zjednoczenia Irlandii widać ze środowisk centroprawicowych i euroentuzjastów, ale i wewnętrzna opozycja partii konserwatywnej uważa taki scenariusz za możliwy, a nawet realny.

 

Tutaj pojawia się jednak pewna komplikacja, ponieważ zachowanie partnerstwa handlowego wyłącznie z Irlandią, może spotkać się z protestem Unii Europejskiej, a już całą pewnością części zwolenników Brexitu z Wielkiej Brytanii.

Na drodze do takiego rozwiązania staną też poważne przeszkody prawne, więc albo twardy Brexit dotyczyć będzie całej Unii Europejskiej, albo Wielka Brytania pozostanie w unii celnej, czyli sprzeciwi się w pewien sposób woli wyrażonej w referendum o opuszczeniu struktur unijnych.

Bogdan Feręc

Źr: The Times/BBC

Zdj: Pixabay.com

Podziel się z innymi
Rejestracja przylatu
Koło ratunkowe rzą
BRAK KOMENTARZY

Sorry, the comment form is closed at this time.

Translate »