System SIS: porozumienie prezydencji z Parlamentem Europejskim

12 czerwca 2018 r. prezydencja bułgarska i Parlament Europejski porozumiały się nieformalnie w sprawie 3 rozporządzeń o stosowaniu systemu informacyjnego Schengen:

  • we współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych
  • w odprawach granicznych
  • do celów powrotu obywateli państw trzecich, którzy nielegalnie przebywają w UE.

Dzielenie się informacjami to jedno z kluczowych działań UE na rzecz poprawy bezpieczeństwa i zarządzania migracją, a system informacyjny Schengen to w tej kwestii podstawowe narzędzie. W znowelizowanych przepisach o SIS pojawią się nowe kategorie wpisów, co wyeliminuje potencjalne luki i odpowie na nowe potrzeby.

Walentin Radew, bułgarski minister spraw wewnętrznych

Proponowane rozporządzenia mają zaradzić potencjalnym lukom i wprowadzić kilka istotnych zmian do obecnego systemu wpisów.

Przyczynią się do zaostrzenia walki z terroryzmem i poważną przestępczością, dzięki czemu zapewnią wysoki poziom bezpieczeństwa w UE. Pomogą też zarządzać migracją.

Kategorie wpisów

W proponowanych rozporządzeniach pojawiają się dodatkowe kategorie wpisów:

  • wpisy na potrzeby rozpytania kontrolnego, czyli kroku pośredniego między kontrolą niejawną a kontrolą szczegółową pozwalającego na przesłuchanie danej osoby
  • wpisy o nieznanych osobach podejrzanych lub poszukiwanych, czyli wprowadzanie do SIS odcisków palców i dłoni, które to odciski znaleziono na miejscu poważnego przestępstwa lub przestępstwa terrorystycznego i uznano za należące do sprawcy
  • wpisy prewencyjne o dzieciach zagrożonych uprowadzeniem przez rodzica oraz dzieciach i osobach wymagających szczególnego traktowania, którym należy uniemożliwić podróżowaniedla ich własnej ochrony (np. gdy podróż może się wiązać z ryzykiem przymusowego małżeństwa, okaleczenia żeńskich narządów płciowych czy handlu ludźmi)
  • wpisy do celów powrotu, czyli odnotowywanie decyzji nakazującej powrót obywatelom państw trzecich, którzy nielegalnie przebywają w UE, a tym samym ulepszenie wymiany informacji o takich decyzjach.

Proponowane rozporządzenia poszerzają też listę przedmiotów, których mogą dotyczyć wpisy, o m.in. fałszywe dokumenty i łatwe do zidentyfikowania przedmioty o dużej wartości oraz sprzęt IT.
Ponadto obligatoryjne staje się wprowadzanie do SIS wpisów o zakazie wjazdu dla obywateli państw trzecich.

Rodzaj danych

Proponowane rozporządzenia wprowadzają możliwość wykorzystywania wizerunków twarzy do celów identyfikacyjnych, zwłaszcza dla spójności procedur kontroli granicznej. Pozwalają też uwzględnić profil DNA, aby ułatwić identyfikację osób zaginionych, gdy odciski palców, fotografie lub wizerunki twarzy nie są dostępne lub nie nadają się do identyfikacji.

Dostęp do danych

Dostęp do wszystkich kategorii danych w SIS będzie miał Europol. Będzie też mógł wymieniać informacje uzupełniające z biurami SIRENE w państwach członkowskich. Państwa członkowskie muszą go też zawsze informować, gdy natrafią w systemie na wpis o osobie poszukiwanej w związku z przestępstwem terrorystycznym. Pozwoli to prowadzonemu przezeń Europejskiemu Centrum ds. Zwalczania Terroryzmu sprawdzać, czy w bazach Europolu nie ma dodatkowych informacji.
Dostęp do wpisów w SIS będzie mieć także nowa Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej do celów określonych w jej mandacie.

Co dalej?

Nieformalne porozumienie zatwierdzą teraz w imieniu Rady ambasadorowie państw UE. Potem rozporządzenia trafią pod głosowanie w pierwszym czytaniu w Parlamencie Europejskim, a następnie wrócą do Rady do przyjęcia.

Kontekst

System informacyjny Schengen jest najpowszechniej stosowanym i najwydajniejszym systemem informatycznym UE w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Zawiera ponad 76 mln wpisów. W 2017 r. państwa członkowskie korzystały z niego ponad 5,1 mld razy, trafiając na ponad 240 tys. obcych wpisów (wpisów wprowadzonych przez inny kraj).

W grudniu 2016 r. Komisja Europejska przedstawiła pakiet ustawodawczy, który ma udoskonalić SIS z technicznego punktu widzenia i odpowiedzieć na rozwój pewnych form poważnej przestępczości, w tym terroryzmu.

Pobierz PDF

UE>>>

Podziel się z innymi
TAGI POSTA
Polish oil refiner P
Taoiseach dodges que
BRAK KOMENTARZY

Sorry, the comment form is closed at this time.

Translate »