Skandal w służbie zdrowia

Przewodniczący High Court w Irlandii, „skandaliczną” nazwał sytuację, w której HSE godzi się na zatrudnianie na stanowiska konsultantów medycznych osób bez ukończonych specjalizacji.

 

Na krytykę sędziego Petera Kelly naraziła się także Rada Lekarska w Irlandii, a ta także godzi się z taką sytuacją, a obie instytucje w ten sposób chcą pokryć braki personelu. W sprawie Rady Lekarskiej sędzia Kelly stwierdził, iż ten właśnie organ powinien reagować na wszelkie nieprawidłowości podczas rekrutacji i zatrudniania lekarzy, a i ma narzędzia do takich działań, więc dziwi, że z nich nie korzysta.

Sytuacja jest skandaliczna”, grzmiał przewodniczący Sądu Najwyższego, besztając zarówno urzędników Health Service Executive, jak i członków Rady Lekarskiej.

 

Po kilku gorzkich i mocnych zdaniach, jakie wypowiedział sędzia Kelly, przyszła kolej na chwilę refleksji, kiedy to przewodniczący uznał, iż takie postępowanie, może narazić zarówno władze szpitali, jak i instytucje nadzorujące służbę zdrowia na falę roszczeń ze strony źle zdiagnozowanych pacjentów. Konsekwencje poniosą wszyscy, powiedział Kelly, kończąc tę część wypowiedzi.

 

Sędzia Kelly:

Praktyka zatrudniania lekarzy bez odpowiednich kwalifikacji na stanowiska konsultantów w szpitalach i innych jednostkach służby zdrowia, musi się skończyć.  HSE wydaje się samo sobie prawem w tym zakresie. To jest skandaliczne.

To tylko kilka cytatów z sędziego, który z wyjątkową mocą podkreślał, iż sytuacja powinna zmienić się natychmiast. Sędzia Kelly zaznaczył, że HSE zatrudnia niektórych konsultantów z naruszeniem własnych przepisów wewnętrznych, co w konsekwencji prowadzi do naruszenia prawa. Z tego natomiast można wysnuć wniosek, iż każdy pozew przeciwko błędnej konsultacji medycznej, może stać się zasadny, a to poprzez brak odpowiednich kwalifikacji lekarzy.

 

Sędzia Sądu Najwyższego Peter Kelly pozwolił sobie też na pewnego rodzaju ostrzeżenie skierowane do organów nadzorujących służbę zdrowia i powiedział, że o ile władze nie podejmą działań i nie rozwiążą tej sytuacji, nie wyklucza podjęcia działań prawnych i wszczęcia postępowania sądowego w tej sprawie. „Mam nadzieję, że takie postępowanie nie będzie konieczne”, zakończył Kelly.

 

Oświadczenie sędziego Petera Kelly w sprawie sytuacji panującej w irlandzkiej służbie zdrowia, przesłane zostało w formie pisemnej Prokuratorowi Generalnemu Republiki Irlandii, Ministrowi Zdrowia, Sekretarzowi Generalnemu w Ministerstwie Zdrowia oraz dyrektorom naczelnym HSE, Hiqa i State Claims Agency.

 

Cóż dodać? Nareszcie się ktoś za to wziął. Szkoda tylko, że nie sami zarządzający służbą zdrowia, a sąd, który właściwie musiał postraszyć władze odpowiedzialne za taki stan rzeczy.

Bogdan Feręc

Źr: Press Office of the President of the High Court

Zdj: Wikimedia.org

Podziel się z innymi
Westport bez słomek
Nielegalny imigrant
BRAK KOMENTARZY

Sorry, the comment form is closed at this time.

Translate »