Rzeka ścieków trafia do morza

Dużo mówi się ostatnio o zanieczyszczeniu powietrza, zmianie systemów ogrzewania domów, a i kopcących samochodach, ale to nie jedyny problem Irlandii w zakresie ochrony środowiska.

 

Agencja Ochrony Środowiska (EPA), w swoim najnowszym opracowaniu stwierdza, że nadal są w kraju miejsca, skąd ścieki komunalne odprowadza się prosto do morza. To natomiast wpływa na jakość okalających Irlandię wód, a także na florę i faunę morską.

Co gorsze, część domów podłączona jest świadomie lub nie, do kanalizacji deszczowej, więc ścieki z domowych toalet płyną prostą drogą w okolice miejskich kąpielisk.

 

Największa ilość surowych ścieków trafia do morza w okolicach Dublina, ale oddając sprawiedliwość, dodać należy, iż i inne nadmorskie miasta mają z tym problemy. Wcale nie jest lepiej na irlandzkiej prowincji, gdzie w ramach oszczędności, ścieki odprowadzane są do pobliskich rzeczek i kanałów, czyniąc z nich śmierdzące strugi.

 

EPA nieprawidłowości stwierdza na podstawie badań czystości wody wokół kąpielisk, a następnie po wykryciu bakterii kałowych, rozpoczyna śledztwo w kierunku ustalenia źródła zanieczyszczenia. Wtedy to dociera najczęściej do wylotów kanałów burzowych, a następnie do domów, które do nich zostały podłączone.

 

Kolejnym problemem są uszkodzone szamba, z których nadmiar płynów swobodnie przedostaje się do wód gruntowych, a i źle podłączone dreny, także są w Irlandii częstym zjawiskiem.

Zanieczyszczenie wód nie jest dziełem wyłącznie powiatów wschodnich, bo i na południu, oraz zachodzie i północy, EPA może wskazać miejsca, w których odkryto nielegalne zrzuty domowych ścieków.

Agencja Ochrony Środowiska dodała, iż zastanawia ją jedna prawidłowość, bo zanieczyszczenie najczęściej odkrywane jest w okolicach turystycznych, gdzie zarówno mieszkańcom, jak i właścicielom hoteli i pensjonatów, powinno zależeć na utrzymaniu czystości terenu w mieście lub miasteczku, jak i wody w rzece, jeziorze, czy też idąc dalej, w morzu.

 

W raporcie czytamy również, że problemu nie stanowią wyłącznie rozmyślnie/źle podłączone domowe systemy kanalizacyjne, bo w kraju brakuje po prostu oczyszczalni ścieków, a te istniejące, już dawno przekroczyły swoje możliwości oczyszczania wody, czyli wydajność.

W związku z tym raportem, we wnioskach końcowych zaleca się zwiększenie inwestycji w infrastrukturę ściekową, w tym budowę nowych oczyszczalni oraz modernizacją już istniejących.

Bogdan Feręc

Źr: EPA

Zdj: Pixabay.com

Podziel się z innymi
Bez gotówki w Dubli
Rejestracja przylatu
BRAK KOMENTARZY

Sorry, the comment form is closed at this time.

Translate »