Retail space in Poland’s largest conurbations/Powierzchnia handlowa największych aglomeracji (ENG-PL)

ENG:

Poland’s eight largest conurbations (Warsaw, Krakow, Łódź, Poznań, Wrocław, Szczecin, Tricity and the Silesian Conurbation) have a total population of approximately 10 million with an above-average purchasing power, on average 30% higher than the national index, says Magdalena Sadal, Head of Retail Research & Advisory at Cresa Poland.

Conurbations are a very attractive market segment and continue to be a dominant part of the Polish retail market despite the rapid increase in retail schemes of various formats in smaller cities. Retail space concentrated in the largest cities accounts for 56% of Poland’s retail stock and this share will remain at 55% in the next two years given the retail development pipeline planned for 2020. However, conurbations differ from one another in terms of significance and characteristics.

WARSAW

Warsaw remains the largest market in terms of retail stock (standing at more than 2 million sqm, which accounts for 14% of Poland’s total stock) and shopping potential (more than 2.5 million people with the average purchasing power 70% higher than the national average). It has 45 shopping centres and 41 schemes of other formats, including mixed-use schemes such as the recently delivered retail space at CEDET, Centrum Marszałkowska and the Europejski Hotel. Galeria Północna shopping centre, which opened in September 2017, is the most recent significant addition to the market. A bigger shopping centre Galeria Młociny, which will provide 70,000 sqm of GLA, is expected to open in mid-2019. The Warsaw market will also see smaller format developments, both mixed-use schemes such as Koneser, Bohema, Port Praski, ArtN, and retail and entertainment schemes, largely in smaller towns of the Warsaw area such as Pruszków, Piaseczno and Konstancin-Jeziorna. Large retail projects in the pipeline include Atrium extensions (Targówek and Reduta) and Janki Shopping Centre, a shopping centre in the Wilanów district (now being redesigned under the working name Zielone Tarasy Wilanów), and another planned commercial complex Towarowa 22. The Warsaw retail market remains very attractive given its variety of retail formats, its low vacancy rate (far below the conurbation average, standing at approximately 4%), relatively low retail space saturation (3% lower compared to the conurbation average) and particularly low shopping centre space saturation (12% lower than the average), very high rents (prime rents at EUR 120-140 per sqm) and healthy demand for retail space coming from both retailers present on the market and newcomers.

UPPER SILESIA AND SZCZECIN

The Silesian and Szczecin retail markets also have low saturation rates, approximately 10% and 20% below the average for the eight largest conurbations, respectively. The Silesian Conurbation, having a population of more than two million whose purchasing power is 20% higher than the national average, boasts 40 shopping centres and 35 other retail schemes totalling nearly 1.5 million sqm of GLA. Recent completions include Gemini Park Tychy, which opened in spring this year, while the development pipeline comprises Galeria Libero in southern Katowice, scheduled for opening in Q3 2018, and Silesia Outlet, a new outlet centre in Gliwice, to open in 2019. This year will also see completion of the extension of the Platan shopping centre in Zabrze and commencement of upgrading works at several existing schemes, following the recently completed upgrading and re-commercialisation of Silesia’s flagship shopping centre Silesia City Center. Szczecin, a much smaller conurbation with 560,000 inhabitants whose purchasing power is 15% higher than the national average, has 10 shopping centres and 12 other retail schemes. This market is dominated by extensions and upgrades of existing schemes such as last year’s completion of the extension of Galaxy, which became the largest shopping destination of Western Pomerania. The retail development pipeline includes the planned major extension of the Ster shopping centre and the mixed-use Hanza Tower, which will offer 17,000 sqm of retail and service space in the very heart of the city.

KRAKOW

Krakow is also a very attractive retail market. It has a population of over one million people whose purchasing power is nearly 20% above the national average, and 31 retail schemes, including 15 shopping centres with a total floorspace of more than 560,000 sqm of GLA. The most recent completion is the Serenada shopping centre (opened in late 2017), which together with the planned remodelling of the first generation Krokus shopping centre nearby, will create a power centre in the northern part of the Krakow conurbation. Going forward, the Krakow market will grow largely through small convenience schemes and outlet centres, the latter comprising the recently begun remodelling of the Plaza Krakow shopping centre into Fashion Outlet Krakow, and Cracovia Outlet (planned for 2020). Upgrades are also underway in the city’s largest shopping centres, including Bonarka City Center.

ŁÓDŹ

The Łódź conurbation is inhabited by nearly one million people and offers 540,000 sqm of GLA at 14 shopping centres and another 150,000 sqm at 15 other retail schemes. Its retail space saturation rates are close to the conurbation average while vacancy rates are only slightly above the average. Despite this, there is no space for large scale retail projects and the Łódź market is expanding mainly through small convenience schemes such as Vendo retail parks, mixed-use projects such as Monopolis and retail schemes in smaller cities such as the Tkalnia project, which recently broke ground in Pabianice.

TRICITY

Tricity, which also has a population size of one million people whose purchasing power is approximately 16% higher than the national average, boasts 25 shopping centres, inclusive of the latest completions such as Forum Gdańsk opened in May 2018, which provide a total of nearly 700,000 sqm of GLA, and 18 other retail schemes. Tricity’s total retail stock now amounts to nearly one million sqm. These figures directly translate into high saturation rates of 17% and 10% higher than the conurbation retail space saturation rates and shopping centre saturation rates, respectively. This is the reason why there are no plans for large scale retail projects on this market. Tricity’s retail development pipeline includes only the extension of Morski Park Handlowy underway in the southern part of Gdańsk, and planned projects: Pomerania Outlet in Rumia and extension of Galeria Bałtycka in Gdańsk.

WROCŁAW, POZNAŃ

Of the eight largest cities, Wrocław and Poznań have the highest retail space and shopping centre space saturation rates being 45% and 35% higher than the conurbation average, respectively. Both cities have approximately 800,000 inhabitants whose purchasing power is approximately 35% above the national average. Following the recent openings of large shopping centres, i.e. Wroclavia in late 2017 and Posnania in 2016, which in addition to a considerable addition of retail space to their respective markets also brought the latest quality and new retail space standards, Wrocław and Poznań are searching for a new market equilibrium through repositioning of existing shopping centres. Wrocław, which already has 17 shopping centres providing a total of nearly 700,000 sqm of GLA and 13 other retail schemes offering approximately 180,000 sqm of GLA, is not expected to see any new retail-only projects break ground. Some new retail and service space will be delivered in the near future through mixed-use schemes such as Bulwary Książęce. Similarly, there are no retail schemes in the pipeline in Poznań, which offers 660,000 sqm of floorspace at 21 shopping centres and another 220,000 sqm at 15 other retail schemes.

 

PL:

Osiem największych polskich aglomeracji, tj. warszawską, krakowską, łódzką, poznańską, wrocławską, szczecińską, trójmiejską i Konurbację Śląską, zamieszkuje około 10 milionów mieszkańców o ponadprzeciętnej sile nabywczej, przekraczającej średnio o 30% indeks średniej krajowej – mówi Magdalena Sadal, Dyrektor Działu Badań i Doradztwa Branży Handlowej w firmie Cresa Polska. 

Aglomeracje stanowią bardzo atrakcyjny segment rynku i, mimo dynamicznego rozwoju obiektów handlowych różnych formatów w mniejszych miastach, wciąż są dominującym segmentem rynku handlowego w Polsce. Powierzchnia handlowa zlokalizowana w aglomeracjach stanowi obecnie 56% zasobów krajowych, a uwzględniając znane plany deweloperów i projekty komercyjne z funkcjami handlowymi z planowaną datą ukończenia w 2020 roku, udział ten utrzyma się na poziomie 55% w najbliższych dwóch latach. Jednak znaczenie poszczególnych aglomeracji w segmencie jest różne, tak samo jak charakterystyki poszczególnych rynków.

WARSZAWA

Warszawa to wciąż największy pod względem zasobów powierzchni handlowej rynek (przekroczone 2 miliony mkw., co stanowi 14% zasobów krajowych), jak i potencjału handlowego (ponad 2,5 miliona ludności o średniej sile nabywczej wyższej o 70% od średniego indeksu krajowego) spośród wszystkich aglomeracji. Oprócz 45 centrów handlowych, zlokalizowanych jest tutaj jeszcze 41 obiektów innych formatów, w tym również wielofunkcyjnych, których przybywa na lokalnym rynku, np. niedawno otwarte powierzchnie handlowe w Cedecie, Centrum Marszałkowska czy Hotelu Europejskim. Najnowszym dużym centrum handlowym pozostaje Galeria Północna, otwarta we wrześniu 2017 r. W połowie 2019 r. zaplanowano otwarcie większego obiektu – Galerii Młociny o powierzchni 70 tys. mkw. GLA. Równolegle rozwijać się będą na rynku warszawskim mniejsze formaty zarówno typu mixed-use, np. Koneser, Bohema, Port Praski, ArtN, jak i stricte handlowo-rozrywkowe, głównie w mniejszych miastach aglomeracji, np. w Pruszkowie, Piasecznie, Konstancinie-Jeziornej. Z dużych inwestycji handlowych warto wymienić będące w trakcie rozbudowy obiekty Atrium: Targówek i Reduta czy Centrum Handlowe Janki, znajdującą się po raz kolejny w fazie planowania i projektowania galerię handlową na Wilanowie (ostatnia robocza nazwa tego projektu to Zielone Tarasy Wilanów), a także planowany kompleks komercyjny Towarowa 22. Różnorodność formatów handlowych wraz z towarzyszącymi: niskim poziomem pustostanów (znacząco poniżej średniej dla aglomeracji oscylującej w granicach 4%), relatywnie niskim nasyceniem powierzchnią handlową (3% niższym od średniej dla aglomeracji), a zwłaszcza nasyceniem powierzchnią tylko centrów handlowych (12% poniżej średniej), wciąż bardzo wysokimi stawkami czynszów (stawki prime na poziomie 120-140 EUR za metr kwadratowy) oraz dużym popytem na powierzchnię zarówno ze strony działających już sieci handlowych, jak i nowo wchodzących marek, świadczą o bardzo wysokiej atrakcyjności warszawskiego rynku handlowego.

ŚLĄSK, SZCZECIN

Niskimi wskaźnikami nasycenia charakteryzują się również rynki handlowe Śląska i Szczecina, odpowiednio około 10% i 20% poniżej średniej dla ośmiu największych aglomeracji. Konurbacja Śląska z ponad 2 milionami mieszkańców o sile nabywczej przewyższającą średnią krajową o 20% jest obsługiwana przez 40 centrów handlowych i 35 obiektów pozostałych formatów o łącznej powierzchni prawie 1,5 miliona mkw. GLA. Z nowych obiektów warto wspomnieć otwarte wiosną tego roku Gemini Park Tychy, a z przyszłych: zaplanowane na trzeci kwartał 2018 roku otwarcie Galerii Libero w południowej części Katowic oraz nowe centrum wyprzedażowe w Gliwicach Silesia Outlet planowane na 2019 rok. Jeszcze w bieżącym roku ma zakończyć się rozbudowa zabrzańskiego Platana, a w kilku działających centrach mają rozpocząć się modernizacje, w ślad za zakończonymi niedawno pracami modernizacyjno-rekomercjalizacyjnymi w sztandarowej śląskiej galerii Silesia City Center. Natomiast znacznie mniejsza aglomeracja Szczecina (560 tys. mieszkańców charakteryzujących się siłą nabywczą 15% przekraczającą średnią krajową) obsługiwana jest przez 10 centrów handlowych i 12 innych obiektów handlowych. Aktywność tego rynku jest utrzymywana głównie przez rozbudowy i modernizacje istniejących obiektów, między innymi zakończone w zeszłym roku powiększenie centrum Galaxy, które dzięki tej inwestycji stało się największą destynacją zakupową Pomorza Zachodniego. Z nowych projektów handlowych warto wspomnieć m.in. o planowanej znaczącej rozbudowie centrum handlowego Ster czy będącym w trakcie realizacji obiekcie mixed-use Hanza Tower, który zaoferuje 17 tys. mkw. powierzchni handlowo-usługowej w ścisłym centrum miasta.

KRAKÓW

Wysoką atrakcyjnością charakteryzuje się też rynek handlowy aglomeracji krakowskiej. Ponad milion mieszkańców o sile nabywczej prawie 20% wyższej od średniej krajowej obsługiwanych jest przez 31 obiektów handlowych, w tym 15 centrów handlowych o łącznej powierzchni ponad 560 tys. mkw. GLA. Najnowszym obiektem handlowym tego rynku jest otwarta pod koniec 2017 r. galeria handlowa Serenada, która wraz z planowaną przebudową sąsiedniego centrum handlowego pierwszej generacji Krokus, stworzy dla północnej części aglomeracji tzw. power center. W najbliższym czasie rynek krakowski będzie rozwijał się głównie poprzez rozwój małych obiektów typu convenience oraz wzmocnienie formatu centrów wyprzedażowych – niedawno rozpoczęto przebudowę centrum handlowego Plaza Kraków w Fashion Outlet Kraków, ponadto planowany jest Cracovia Outlet (2020 r.). Znaczące zmiany jakościowe zachodzą również w największych krakowskich galeriach, m.in. w Bonarka City Center.

ŁÓDŹ

Średnie poziomy wskaźników charakteryzujących rynek handlowy ma obecnie prawie milionowa aglomeracja Łodzi, obsługiwana obecnie przez 14 galerii handlowych o łącznej powierzchni 540 tys. mkw. GLA oraz dodatkowe 150 tys. mkw. w 15 obiektach innych formatów. Wskaźniki nasycenia oscylują tutaj wokół średnich „aglomeracyjnych”, a poziom wakatów tylko nieznacznie przekracza wskaźnik średni dla aglomeracji. Mimo to na duże inwestycje handlowe nie ma już miejsca, więc łódzki rynek rozwija się głównie dzięki małym obiektom typu convenience, np. parkom handlowym Vendo, projektom wielofunkcyjnym, np. Monopolis czy obiektom handlowym w mniejszych miastach aglomeracji, np. galeria Tkalnia w Pabianicach, którego realizacja niedawno się rozpoczęła.

TRÓJMIASTO

W podobnej pod względem liczby ludności aglomeracji Trójmiasta (milion mieszkańców o sile nabywczej około 16% wyższej od średniej krajowej) funkcjonuje obecnie 25 centrów handlowych, wliczając najnowsze na tym rynku, otwarte w maju br. Forum Gdańsk, o łącznej powierzchni prawie 700 tys. mkw. GLA oraz 18 obiektów innych formatów handlowych. W sumie na rynku trójmiejskim mamy prawie milion mkw. powierzchni handlowej. Liczby te przekładają się bezpośrednio na wysokie wskaźniki nasycenia, przekraczające odpowiednio o 17% i 10% średnie „aglomeracyjne” wartości wskaźnika nasycenia powierzchnią handlową i nasycenia powierzchnią tylko centrów handlowych. I właśnie z tego względu obecnie na tym rynku nie są planowane żadne duże inwestycje handlowe. Jedynie będący w trakcie rozbudowy Morski Park Handlowy oraz planowane: Pomerania Outlet w Rumii oraz rozbudowa Galerii Bałtyckiej stanowią najbliższe w czasie projekty handlowe Trójmiasta.

WROCŁAW, POZNAŃ

Najbardziej nasyconymi powierzchnią handlową i centrami handlowymi rynkami spośród ośmiu największych aglomeracji są Wrocław i Poznań (obie aglomeracje liczą po około 800 tys. mieszkańców, z podobnym, około 35% wyższym od średniej krajowej poziomem siły nabywczej),
z indeksami przekraczającymi odpowiednio o 45% i 35% średni poziom dla aglomeracji. Rynki te po ostatnich otwarciach spektakularnych obiektów, tj. Wroclavii pod koniec 2017 r. i Posnanii w 2016 r., które oprócz znaczącego wolumenu powierzchni wniosły na lokalne rynki także najnowszą jakość i nowe standardy powierzchni handlowej, wciąż znajdują się w fazie poszukiwania stanu nowej równowagi rynkowej, to znaczy m.in. repozycjonowania działających galerii handlowych. We Wrocławiu, w którym działa już 17 galerii o łącznej powierzchni prawie 700 tys. mkw. GLA i 13 innych obiektów handlowych o łącznej powierzchni około 180 tys. mkw. GLA, nie są znane plany deweloperów, co do nowych obiektów stricte handlowych. Jedynie projekty wielofunkcyjne, jak np. Bulwary Książęce dostarczą w najbliższym czasie niewielki wolumen nowej powierzchni handlowo-usługowej. Podobnie w Poznaniu, obecnie obsługiwanym przez 660 tys. mkw. powierzchni handlowej w 21 galeriach i dodatkowych 220 tys. mkw. w 15 obiektach innych formatów, nie planuje się żadnych nowych obiektów handlowych.

Podziel się z innymi:
Mac Sharry calls for
Wykształceni mniej
BRAK KOMENTARZY

Sorry, the comment form is closed at this time.

Translate »