Rejestracja przylatujących do Irlandii

W przyszłym tygodniu ruszy nowy system bezpieczeństwa, a ten uruchomiony będzie w portach morskich oraz na lotniskach obsługujących ruch międzynarodowy.

 

Gromadzeniem danych o pasażerach, zajmie się nowa struktura, czyli „The Irish Passenger Information Unit”, a ta zbierać ma informacje o wszystkich osobach przylatujących i przypływających na wyspę spoza Unii Europejskiej.

Nowy twór współpracuje z Interpolem, Europolem, ale i z poszczególnymi służbami bezpieczeństwa z krajów należących do Unii Europejskiej, a podstawą działań jest wymiana informacji.

 

Irlandia podłączona została już do bazy danych, którą stworzono właśnie w tym celu, a zawarte tam informacje mówią o znanych policji i służbom granicznym przestępcach zarejestrowanych w Europie. Baza jest także dokumentacją osób podejrzewanych o terroryzm lub mających powiązania z grupami terrorystycznymi, ale i zawiera szeroki spis nazwisk, które podejrzewane są o inne przestępstwa na całym świecie.

W systemie znalazły się więc szczegółowe informacje o handlarzach narkotyków, członkach grup przestępczych oraz przemytnikach, którzy kiedykolwiek zatrzymani byli przez policję w Europie albo USA i Kanadzie.

 

Utworzenie jednostki stało się możliwe na podstawie dyrektywy UE, a ta mówi o zwiększeniu bezpieczeństwa granic Unii Europejskiej w związku z rosnącą falą emigracji oraz wzrastającym zagrożeniem terroryzmem i przestępczością narkotykową.

Tym samym rząd Irlandii został upoważniony do zbierania i przechowywania szczegółowych informacji na temat osób przybywających na Zieloną Wyspę, aby stało się możliwe, identyfikowanie osób przekraczających granice Unii Europejskiej.

 

Nowa jednostka ma też szereg uprawnień, a jednym z głównych jest prawo do odmowy wjazdu na teren Republiki Irlandii, jeżeli system uzna, iż pasażer samolotu lub promu był wcześniej notowany w UE. Jednostka może dokonać także aresztowania i przekazać osobę poszukiwaną do kraju, który wydał za nią list gończy, bo i te znajdować się będą w systemie. W tym przypadku chodzi również osoby pochodzące z Europy.

System, ci istotne, współpracuje z bazami danych linii lotniczych i już podczas odprawy paszportowej sygnalizuje potencjalne zagrożenie, aby np. Irish Passenger Information Unit, mogła się przygotować na odpowiednie „powitanie” pasażera.

Bogdan Feręc

Źr/Zdj: Department of Justice

Podziel się z innymi
Rzeka ścieków traf
Theresa May musi wal
BRAK KOMENTARZY

Sorry, the comment form is closed at this time.

Translate »