Rakotwórcze domy

Partia Zielonych postuluje, aby obowiązkiem landlorda stało się przeprowadzenie badania promieniowania domu przeznaczonego pod wynajem.

 

Sprawa dotyczy promieniotwórczego radonu, który w Irlandii odpowiedzialny jest za 56% otrzymywanej corocznie dawki promieniowania. Zieloni mówią też, iż długotrwała ekspozycja na to właśnie promieniowanie, znacznie zwiększa ryzyko zachorowania na raka płuc i uważa się, iż powoduje około 250 zgonów rocznie.

Jeden z członków Partii Zielonych David Healy dodał, iż brak odpowiednich regulacji w tej sprawie, czyni odpowiedzialnymi za zachorowania na raka zarówno landlordów, jak i irlandzki rząd.

David Healy:

Pomimo faktu, że test radioaktywności jest łatwy i tani, istnieje problem z pozyskaniem właścicieli domów do przetestowania ich własności. Największy kłopot jest w prywatnych nieruchomościach czynszowych, gdzie lokatorzy, mierzą się z ryzykiem napromieniowania radonem. Testy nie są też konieczne, aby uzyskać rekomendację dla domu, więc nie prowadzi się ich. Wykonanie testu to około 50 euro, więc jest on przystępny, chociaż bardzo rzadko prywatni właściciele przeprowadzają badania radonowe.

Na przykład w moim własnym rejonie Howth/Malahide, żadna z prywatnych agencji najmu kontrolowanych przez Radę Hrabstwa Fingal w ciągu ostatnich pięciu lat nie przeprowadziła testu radonowego.

W odpowiedzi na postulat Departament Mieszkalnictwa stwierdza, iż nie ma obecnie planów, aby wprowadzić obowiązkowe testy promieniowania radonowego, jednak przyjrzy się obowiązującym przepisom i możliwości ich zmiany.

Aktualnie w Irlandii obowiązują przepisy i normy dla ilości promieniowania, które 27 stycznia 2017 wprowadził ówczesny minister budownictwa, a są one zgodne ze standardami unijnymi.

Departament Mieszkalnictwa dodaje:

Wszyscy właściciele nieruchomości są prawnie zobowiązani do zapewnienia, że wynajmowane przez nich nieruchomości są zgodne z normami i obowiązującymi przepisami, a odpowiedzialność za egzekwowanie prawa spoczywa na odpowiednich władzach lokalnych.

Bogdan Feręc

Źr: Green Party/Department of Housing

Zdj: Pixabay.com

Podziel się z innymi
Miliony euro za nic
Prawie 50 proc. Pola
BRAK KOMENTARZY

Sorry, the comment form is closed at this time.

Translate »