Propozycje pytań w referendum konsultacyjnym

Propozycje pytań referendalnych, przedstawionych podczas spotkania Narodowej Rady Rozwoju z udziałem Prezydenta RP, dotyczą między innymi kwestii wsparcia dla rodziny, ochrony prawa do emerytury oraz członkostwa Polski w UE i NATO.

Jako pierwsze miałoby, zgodnie z projektem, zostać zadane pytanie o to, czy obywatele chcą uchwalenia nowej Konstytucji RP lub zmian w obowiązującej.

– Do tej pory uważałem, że pytań w referendum nie powinno być więcej niż 10. Na dziś projekt ten obejmuje 15 pytań, ale ja doszedłem do wniosku, że jestem gotów zgodzić się, żeby tyle pytań zostało zaprezentowanych – powiedział Prezydent na początku spotkania. Dodał, że pozostawia ten temat do przedyskutowania członkom Rady.

Andrzej Duda zwrócił uwagę, że konstytucja z 1997 r. ma już 20 lat. Jego zdaniem należy odbyć dyskusję nad tym, czy postanowienia konstytucji dobrze funkcjonują, i czy spełniają pokładane w niej nadzieje i oczekiwania.

Potrzeba dyskusji nad nową ustawą zasadniczą wynika, jak mówił Andrzej Duda, z wielu zawodów, jakie obecna konstytucja sprawiła polskiemu społeczeństwu. Jednym z nich był fakt, że nie obroniła Polaków przed podwyższeniem przez parlament wieku emerytalnego. – Przeciwko temu protestowały wtedy związki zawodowe, było żądanie referendum, 2,5 mln podpisów – zaznaczył Prezydent.

Wśród propozycji pytań znalazły się m.in. te dotyczące zagwarantowania wsparcia dla rodziny, polegającego na wprowadzeniu zasady nienaruszalności praw nabytych, takich jak świadczenia „500+”, oraz konstytucyjnego zagwarantowania członkostwa Polski w UE i NATO. Oprócz tego obywatele mieliby być pytani o zagadnienia związane z bezpieczeństwem żywnościowym Polski, prawną ochroną ojcostwa, a także o ewentualne wzmocnienie kompetencji Prezydenta.

 

Jak zapowiedział Prezydent, ostateczne pytania referendalne zostaną zaprezentowane wraz ze złożeniem wniosku o referendum, czyli nie wcześniej niż 20 lipca.

Pod auspicjami Prezydenta RP odbyło się do tej pory osiemnaście debat dotyczących zmian w konstytucji.

(AW/PAP)

 

Propozycje pytań przedstawione podczas posiedzenia Narodowej Rady Rozwoju:

1. Czy jest Pani/Pan za uchwaleniem

a) nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej?

TAK – NIE

b) zmian w obowiązującej Konstytucji RP?

TAK – NIE

2. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem do Konstytucji RP obowiązku przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, zatwierdzającego zmiany Konstytucji?

3. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem do Konstytucji RP obowiązku przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w sprawach o istotnym znaczeniu dla Państwa i Narodu, jeśli z takim żądaniem wystąpi co najmniej 1.000.000 obywateli?

4. Czy jest Pani/Pan za odwołaniem się w preambule Konstytucji RP do ponadtysiącletniego chrześcijańskiego dziedzictwa Polski i Europy jako ważnego źródła naszej tradycji, kultury i narodowej tożsamości?

5. Czy jest Pani/Pan za konstytucyjnym zagwarantowaniem szczególnego wsparcia dla rodziny, polegającego na wprowadzeniu zasady nienaruszalności praw nabytych (takich jak świadczenia „500+”)?

6. Czy jest Pani/Pan za zagwarantowaniem w Konstytucji RP szczególnej ochrony prawa do emerytury dla kobiet od 60 roku życia, a dla mężczyzn od 65 roku życia?

7. Czy jest Pani/Pan za konstytucyjnym zagwarantowaniem członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej?

8. Czy jest Pani/Pan za zapisaniem w Konstytucji RP gwarancji suwerenności Polski w Unii Europejskiej oraz zasady wyższości Konstytucji nad prawem międzynarodowym i europejskim?

9. Czy jest Pani/Pan za konstytucyjnym zagwarantowaniem członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w NATO (Sojuszu Północnoatlantyckim)?

10. Czy jest Pani/Pan za zagwarantowaniem w Konstytucji RP szczególnej ochrony polskiego rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego Polski?

11. Czy jest Pani/Pan za wzmocnieniem w Konstytucji RP pozycji rodziny, z uwzględnieniem ochrony obok macierzyństwa także ojcostwa?

12. Czy jest Pani/Pan za konstytucyjną ochroną pracy, jako fundamentu społecznej gospodarki rynkowej?

13. Czy jest Pani/Pan za wzmocnieniem kompetencji wybieranego przez Naród Prezydenta w sferze polityki zagranicznej i zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej?

14. Czy jest Pani/Pan za przyznaniem w Konstytucji RP gwarancji szczególnej opieki zdrowotnej kobietom ciężarnym, dzieciom, osobom niepełnosprawnym i w podeszłym wieku?

15. Czy jest Pani/Pan za zagwarantowaniem w Konstytucji RP podziału jednostek samorządu terytorialnego na gminy, powiaty i województwa?

Prezydent.pl

Podziel się z innymi
TAGI POSTA
POLSKA -CHILE W OBIE
Premier Mateusz Mora
BRAK KOMENTARZY

Sorry, the comment form is closed at this time.

Translate »