Prezydent: Nowoczesne państwo musi być dostępne dla niepełnosprawnych

– Bardzo się cieszę, że po raz trzeci możemy spotkać się w Pałacu Prezydenckim na gali konkursu „Lider Dostępności”, po to, żeby nagrodzić tych, którzy w ocenie jury konkursowego najlepiej wcielają w życie zasady projektowania uniwersalnego; te zasady, które zostały opisane w Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych z 2006 roku, którą uchwalono w Nowym Jorku – powiedział  w środę Prezydent Andrzej Duda inaugurując galę, podczas której wręczył statuetki i dyplomy zwycięzcom 3. Edycji Konkursu Architektoniczno-Urbanistycznego „Lider Dostępności”.

Zobacz także:Wystąpienie podczas finału konkursu „Lider Dostępności 2018”

– Kwestia problemów osób dotkniętych niepełnosprawnościami pojawia się w naszej przestrzeni publicznej ostatnio z bardzo dużą intensywnością – powiedział Prezydent Andrzej Duda, nawiązując do prowadzonego w gmachu Sejmu protestu grupy rodziców młodych ludzi dotkniętych niepełnosprawnościami. Zdaniem Prezydenta, te oczekiwania są zrozumiałe dla każdego – dotyczą realizacji życiowych potrzeb. – Jeżeli chodzi o obowiązki państwa w odniesieniu do osób dotkniętych niepełnosprawnościami, to przede wszystkim potrzebna jest polityka państwa dotycząca usuwania różnego rodzaju barier oraz tego, aby umożliwić tym osobom normalne życie – zaznaczył.

Zobacz także:Pierwsza Dama spotkała się z opiekunami osób z niepełnosprawnościamiPrezydent: Dostępność ma również wymiar społeczny

– To oczywiście z jednej strony jest ta pomoc, którą nazwiemy pomocą socjalną, to jest w części pomoc gotówkowa, ale to także cała polityka związana z tym, by likwidować różnego rodzaju bariery. I my tu właśnie co roku w Pałacu Prezydenckim o tej właśnie polityce dyskutujemy, o tym, w jaki sposób ułatwiać dostępność w codziennym życiu do obiektów architektonicznych, do nowopowstających budynków, ale także do tych budynków zabytkowych, w których bardzo często usunięcie barier jest bardzo trudne – zaznaczył Prezydent. – Czy to jest ważne? Ogromnie ważne. Dla mnie jest to kwestia tego, czy państwo jest państwem nowoczesnym, cywilizowanym czy też nie – podkreślił Andrzej Duda. – Jeżeli jest państwem nowoczesnym, cywilizowanym to te bariery nie tylko są likwidowane, ale przede wszystkim jest ich jak najmniej – zaznaczył.

 

Jak mówił Prezydent, kwestia zapewnienia dostępności dotyczy nie tylko osób dotkniętych niepełnosprawnościami, ale także osób dotkniętych różnymi rodzajami słabości i osób starszych, które mają trudności w poruszaniu się.

 

 

Nagrody w Konkursie „Lider Dostępności 2018” przyznawane są w 8 kategoriach.Podczas gali Prezydent Andrzej Duda wręczył pamiątkowe statuetki i dyplomy laureatom oraz dyplomy wyróżnionym w konkursie w 6 kategoriach nagrody (w tym Grand Prix).  Celem konkursu jest promowanie projektowania uniwersalnego oraz najlepszych rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych w zakresie dostosowania budynków i przestrzeni do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Nagrodzeni:

 

1. W kategorii Architekt/Urbanista: Pan Marek Wysocki – został uhonorowany za wieloletnie działania na polu legislacyjnym i naukowym, które przyczyniają się do zmiany świadomości społecznej i przepisów kolejnych miast w zakresie projektowania i budownictwa dostępnego;

 

2. W kategorii Sieć Placówek: Łódzka Kolej Aglomeracyjna – nagrodzona za spójną i przemyślaną politykę zwiększania dostępności swoich usług dla osób z niepełnosprawnością i osób o ograniczonej sprawności ruchowej;

 

3. W kategorii Obiekt usługowy Green2Day (Wrocław-Skanska) – nagrodzony za przestrzeń biurową w sercu Wrocławia, która wyróżnia się nie tylko wysokimi walorami estetycznymi, ale jest też w pełni dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Kapituła konkursu doceniała również podjęcie przez dewelopera współpracy z urzędem miasta w celu przebudowy placu sąsiadującego z obiektem;

 

Dodatkowo w kategorii Obiekt usługowy Kapituła Konkursu przyznała wyróżnienia:

 

Gdańskiemu Teatrowi Szekspirowskiemu – za konsekwentną politykę dostosowania budynku Teatru do potrzeb wszystkich użytkowników oraz działania zmierzające do aktywizacji i integracji różnych grup społecznych poprzez zajęcia artystyczne;

 

Centrum Handlowemu Posnania – za ponadstandardowe rozwiązania uwzględniające potrzeby osób z niepełnosprawnościami, zastosowane już na etapie projektowania Centrum;

 

4. W kategorii Obiekt mieszkalny: Skanska Residential Development – Kapituła Konkursu postanowiła wyróżnić unikalne w skali Polski podejście dewelopera, który w swoich realizacjach uwzględnia potrzeby osób z niepełnosprawnościami nie tylko w przestrzeniach wspólnych budynków i osiedli, ale też projektując same mieszkania w sposób umożliwiający ich łatwe dostosowanie do potrzeb wszystkich grup użytkowników.

5. W kategorii Obiekt zabytkowy: EUROPEUM w Krakowie (Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie) – za modelowy przykład modernizacji obiektu zabytkowego, przy której wzięto pod uwagę potrzeby osób z niepełnosprawnościami oraz za sukcesywne działania Muzeum Narodowego w Krakowie zmierzające do udostępnienia oferty muzealnej jak najszerszej grupie odwiedzających.

 

W tej kategorii Kapituła przyznała wyróżnienie –EC1 Łódź– Miasto Kultury – za tytaniczny wysiłek włożony w przekształcenie budynku byłej elektrociepłowni w obiekt o wysokich walorach estetycznych i kulturalnych, uwzględniający potrzeby osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

6. Grand Prix: Grupa Skanska – za filozofię firmy, której istotnym elementem jest dbałość o potrzeby wszystkich grup użytkowników, niezależnie od wieku czy stopnia sprawności. Kapituła Konkursu postanowiła docenić i wyróżnić kompleksowe działania grupy Skanska na polskim rynku, które przyczyniają się do budowania obiektów i przestrzeni dostępnych i tym samym mogą stanowić wzór dla pozostałych deweloperów w Polsce.

 

Nagrody w kategoriach: Samorząd (laureat: Poznań; wyróżnienie: Białystok) i Przestrzeń publiczna (laureat: Plac Europejski w Warszawie) zostaną wręczone podczas VI Kongresu Urbanistyki Polskiej, który odbędzie się 20-22 czerwca br. w Gdyni.

 

 

Zobacz także:Prezydent do laureatów nagrody “Lider Dostępności”: dostrzegacie ważne problemy

Uroczystość w Pałacu Prezydenckim została współorganizowana przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich. Wzięli w niej udział Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda, Szef Kancelarii Prezydenta Halina Szymańska, Sekretarz Stanu Andrzej Dera oraz prezydenccy doradcy, a także minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Konkurs został objęty Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. (KG/MK)

Prezydent.pl

Podziel się z innymi
TAGI POSTA
KIBIC-KIBICA ZROZUMI
Obchody Święta Nar
BRAK KOMENTARZY

Sorry, the comment form is closed at this time.

Translate »