Pręgierz wstydu

Pomysł przewodniczącego Komisji ds. Wydatków Publicznych Oireachtas Seana Fleminga, będzie swoistym pręgierzem dla osób, które uchylają się od płacenia swoich zobowiązań podatkowych względem państwa.

 

Zarówno podatnicy ociągający się z odprowadzaniem podatków, jak i płatnicy VAT oraz innych danin, już wkrótce mogą natknąć się na nieprzyjemne konsekwencje, bo w Oireachtas powstał pomysł, aby podawać do publicznej wiadomości nazwiska osób, które uchylają się od odprowadzania należnych państwu podatków.

Listy dłużników miałoby publikować Revenue, jako wyspecjalizowany organ podatkowo-nadzorczy, ale dodatkowo przy każdym z nazwisk znajdzie się kwota zadłużenia. Co ważne, Oireachtas wydał jednorazową zgodę na publikację w tym roku listy dłużników, więc pojawi się na niej 289 nazwisk, a łączne zadłużenie na tejże wyniesie 53,3 mln €.

Lista opublikowana zostanie w mediach krajowych, co ma być impulsem do działania osób zadłużonych wobec Irlandii.

 

Kolejną ważną kategorią dłużników w tej sprawie będą osoby, które na „liście wstydu” znajdą tam również swoje nazwiska, a będą to dłużnicy pobierający wcześniej nienależne im zasiłki i zapomogi, a po wykryciu nadużycia, zgodziły się na zwrot pobranych kwot, jednak do tej pory tego nie uczyniły.

 

Komisja Wydatków Publicznych Oireachtas zaleca również organowi podatkowemu, aby zmienił swoje podejście wobec dłużników i stał się bardziej roszczeniowy, co ma zwiększyć ilość i terminowość wpływów z podatków.

 

Komisja opublikowała także raport o donosach, które otrzymuje każdego roku Revenue i od 2016 roku do maja 2018, urzędnicy skarbowi otrzymali ogółem 9721 informacji od obywateli, iż w kręgu ich znajomych lub w miejscu zamieszkania, funkcjonują osoby, które unikają płacenia podatków.

Po skontrolowaniu wszystkich doniesień okazało się, że kwota oszustw, jaką wykryto na podstawie doniesienia obywatelskiego wyniosła 4,9 mln € w 2016 roku, natomiast w 2017 r. było to 2,6 mln €.  W tym roku kwota spadła do około 1,8 mln €.

 

Informacja dla donosicieli:

Swoje podejrzenia o nieuczciwych podatnikach przekazywać można do Revenue zarówno listownie, jak i za pośrednictwem poczty elektronicznej, a także telefonicznie na anonimową linię Urzędu Skarbowego.

Bogdan Feręc

Źr: Oireachtas Press Office

Znajdź nas:

Uwaga – będzie wi
Pomarańczowy dla Do
Translate »
RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn