Wnioski o dofinansowanie

Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014, od uruchomienia programów do 3 czerwca 2018 r. złożono 84 279 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 518,7 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 319,7 mld zł.

Umowy o dofinansowanie

Do 3 czerwca 2018 r. podpisano z beneficjentami 35 569 umów o dofinansowanie projektów na kwotę dofinansowania w części UE 188,8 mld zł.