Polska popiera wejście Albanii do Unii Europejskiej. Minister Jacek Czaputowicz w Tiranie

– Cieszą mnie coraz bliższe relacje między naszymi krajami, a przede wszystkim fakt, że ich rozwój odbywa się równolegle na wielu płaszczyznach – powiedział szef polskiej dyplomacji po poniedziałkowym spotkaniu z ministrem Europy i spraw zagranicznych Albanii Ditmirem Bushatim.

 

 

– Jeszcze w tym miesiącu odbędzie się III Polsko-Albańskie Forum Biznesu. W dwóch poprzednich, organizowanych przy okazji wizyt premierów, uczestniczyło ponad 130 firm z obu krajów – podkreślił minister Jacek Czaputowicz.

Rozmowy prowadzone z szefem albańskiego resortu ds. Europy i spraw zagranicznych dotyczyły głównie stosunków dwustronnych, polskiego wsparcia dla europejskich aspiracji Albanii oraz współpracy w ramach NATO. Poruszono też kwestie rozwoju współpracy w zakresie bezpieczeństwa, kultury i edukacji.

– Zarówno Polska i Albania przyczynia się do bezpieczeństwa państw bałtyckich. (…) Oba nasze kraje mają swoich żołnierzy w grupie bojowej na Łotwie. Jesteśmy wdzięczni Albanii za to, że wspiera także bezpieczeństwo państw położonych na wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckiego. Mamy pełną świadomość tego, że od wielu lat Albania jest ważnym członkiem NATO i przyczynia się do zapewnienia bezpieczeństwa w tej części Europy. Mamy nadzieję, że stanie się w nieodległym czasie członkiem Unii Europejskiej – powiedział szef polskiego MSZ podkreślając jednocześnie zaangażowanie Polski w proces rozszerzenia UE o kraje Bałkanów Zachodnich.

 

 

– Polska popiera silnie członkostwo Albanii w UE, a także członkostwo innych państw regionu. Dajemy temu wyraz na forum organizacji. Uważamy, że społeczeństwu Albanii należy dać jasny sygnał, że UE jest otwarta i czeka na Albanię, a samo członkostwo przyczyni się do zwiększenia bogactwa kulturowego UE – zaznaczył minister Jacek Czaputowicz.

– Doceniamy wysiłki reformatorskie władz albańskich, cieszymy się, że zostały one dostrzeżone przez KE, która w kwietniowym raporcie zawarła bezwarunkową rekomendację dla RUE do otwarcia negocjacji akcesyjnych. Liczymy, że Rada czerwcowa podejmie tę decyzję – dodał. Ministrowie zgodzili się, że perspektywa integracji europejskiej regionu to jedyna droga do zapewnienia jego bezpieczeństwa i stabilnego rozwoju.

 

Ponadto ministrowie Czaputowicz i Bushati zainaugurowali wspólnie „Konferencję Tirańską”. W ten sposób zmaterializowała się zapowiedź premierów Polski i Albanii z grudnia ubiegłego roku, kiedy premier Rama przebywał z wizytą w Warszawie. Istotą Konferencji jest przekazywanie polskich doświadczeń przedakcesyjnych, które jak wierzymy, pomogą wypełnić unijne wymagania. Strona polska zapewniła udział ekspertów w dziedzinach wskazanych przez albańskich partnerów jako najbardziej istotne w perspektywie negocjacji z UE. Były to tematy związane z instytucjonalną koordynacją procesu negocjacyjnego, sądownictwem i prawami podstawowymi, sprawiedliwością, wolnością i bezpieczeństwem.

Minister Jacek Czaputowicz przedstawił także perspektywy polityki Polski i – szerzej – Unii Europejskiej wobec regionu Bałkanów Zachodnich oraz odniósł się do wizji przyszłości Europy, dając wykład w Albańskim Instytucie Studiów Międzynarodowych.

W trakcie pobytu w Tiranie minister Czaputowicz spotkał się także z prezydentem Albanii Ilirem Metą i premierem Edim Ramą. W trakcie rozmów poruszono zarówno kwestie relacji dwustronnych, jak i europejskiej przyszłości Bałkanów Zachodnich.

Biuro Rzecznika Prasowego, Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Podziel się z innymi
TAGI POSTA
Premier Mateusz Mora
Biznes - Jak załatw
BRAK KOMENTARZY

Sorry, the comment form is closed at this time.

Translate »