Oświadczenie wysokiej przedstawiciel Federiki Mogherini wydane w imieniu UE z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Homofobią, Transfobią i Bifobią (17 maja 2018)

Z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Homofobią, Transfobią i Bifobią Unia Europejska potwierdza swoje zobowiązanie, by zwalczać wszelkie formy dyskryminacji i przestępstw z nienawiści ze względu na orientację seksualną, tożsamość płciową i cechy płciowe oraz by nadal aktywnie wspierać i chronić prawa człowieka przysługujące lesbijkom, gejom, osobom biseksualnym, transpłciowym i interseksualnym (LGBTI).

Na terytorium Unii Europejskiej i poza nim osoby LGBTI zbyt często są celem przemocy i przestępstw z nienawiści. Nadal są często dyskryminowane i źle traktowane ze względu na orientację seksualną, tożsamość płciową lub cechy płciowe. W wielu krajach posiadanie partnera tej samej płci wciąż jest przestępstwem. Ludzie są aresztowani, więzieni, a w niektórych przypadkach uśmiercani, tylko z powodu relacji, w których się znajdują. Nawet w krajach, w których istnieje ochrona prawna orientacji seksualnej, nadal – ze względu na homofobię, transfobię i bifobię – utrzymuje się wysoki poziom stygmatyzacji, co prowadzi do wykluczenia społecznego i przynosi społeczeństwu koszty gospodarcze i związane ze zdrowiem.

Rok 2018 jest rokiem ważnym dla praw człowieka, ponieważ przypada w nim 70. rocznica podpisania Powszechnej deklaracji praw człowieka. Jej artykuł 1 brzmi: „Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw”. Osoby LGBTI nie są żadnym wyjątkiem, UE będzie zatem nadal walczyć o równe prawa dla wszystkich, niezależnie od orientacji seksualnej.

Łącząc dialog polityczny i na temat praw człowieka, działania zwiększające świadomość, wsparcie finansowe i konkretne narzędzia polityczne, takie jak „Wykaz działań na rzecz postępów w zakresie równouprawnienia osób LGBTI” Komisji Europejskiej oraz „Wytyczne na rzecz promowania i ochrony wszystkich praw człowieka przysługujących osobom LGBTI”, Unia Europejska nadal będzie zajmować się dyskryminacją i przemocą ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową i pokazywać swoje zaangażowanie na rzecz postępów w zakresie równouprawnienia osób LGBTI w Unii Europejskiej i poza nią.

Unia Europejska składa dziś hołd tym wszystkim, którzy działają na rzecz wspierania i ochrony praw człowieka przysługujących osobom LGBTI. Pragniemy powtórzyć: „Obrońcy praw człowieka, nie jesteście sami, Unia Europejska zawsze będzie z wami”.

Pobierz PDF

Rada Europejska

Podziel się z innymi
TAGI POSTA
Poland’s interest
Dáil Speech by FF S
BRAK KOMENTARZY

Sorry, the comment form is closed at this time.

Translate »