Oświadczenie MSZ w związku z zagrożeniem dla bezpieczeństwa strefy Schengen

Podziel się z innymi
Polska z zaniepokojeniem przyjęła decyzję władz Belgii o wydaniu wizy wjazdowej wpisanej do Systemu Informacyjnego Schengen Ludmile Kozłowskiej. .

Decyzja władz Belgii godzi w bezpieczeństwo strefy Schengen.

 

Wobec zaistniałej sytuacji, stanowisko polskiego rządu przekazane zostało ambasadorowi Belgii wezwanemu dzisiaj do MSZ przez wiceministra spraw zagranicznych Andrzeja Papierza.

 

Władze Polski podtrzymują stanowisko o uznaniu obywatelki Ukrainy Ludmiły Kozłowskiej za osobę niepożądaną na terytorium Unii Europejskiej. Decyzja ta została podjęta w oparciu o wniosek Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na podstawie uzyskanych przez Agencję informacji na temat działalności p. Ludmiły Kozłowskiej i jej powiązań oraz w oparciu o wnioski płynące z analizy niejasnych źródeł finansowania prowadzonej przez p. Kozłowską Fundacji Otwarty Dialog.

 

     Biuro Rzecznika Prasowego

                                                                                        Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Rząd przyjął proj
Bezrobocie nadal spa
BRAK KOMENTARZY

Sorry, the comment form is closed at this time.

Translate »