NOWE MATURY: KONFERENCJA NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO W PAŁACU KSIĘCIA ŻYLIŃSKIEGO

Brytyjskie szkoły już wkrótce staną u progu dużych zmian w systemie pisania matur językowych przez młodzież podchodzących do językowych egzaminów GCSE, jak i A-Level. Będzie to bardzo ważne szczególnie dla osób, zdających z innego języka niż angielski.

Właśnie temu tematowi poświęcono niedawną konferencję nauczycielską w Londynie, zorganizowaną przez Centrum Szkoleń Nauczycieli Edukator. Wydarzenie odbyło się pod hasłem „Nowa i Mała Matura z języka polskiego. Najnowsza Specyfikacja GCSE oraz A-Level”.

W sobotę pierwszego grudnia pałac księcia Jana Żylińskiego w Ealing był miejscem spotkania kilkudziesięcioosobowej grupy nauczycieli polskich, zapoznających się z podstawowymi zmianami w maturalnych przepisach. Podczas kilku prelekcji, pedagodzy mieli okazję dowiedzieć się o planowanej reformie, a także poznać kilka sugestii związanych z tematyką, na którą powinni zwrócić szczególną uwagę, przygotowując do egzaminów zarówno młodych ludzi, z którymi pracują, jak też ich opiekunów.

Organizatorkami spotkania były założycielki Centrum Szkoleń Nauczycieli Edukator, Małgorzata Bugaj-Martynowska i Marzena Żukowska. Obie panie na co dzień są dyrektorkami szkół polonijnych, jak również aktywnie działają w polskojęzycznych mediach w Wielkiej Brytanii. Więc tematyka krzewienia polskiej kultury jest bliska ich sercu. Głównymi prelegentkami były Renata Jarecka, dyrektor polskiej szkoły w Crawley i autorka książek poruszających tematykę brytyjskich matur oraz Magdalena Cybulska-Cieślak, nauczycielka od wielu lat przygotowująca młodzież szkolną do egzaminów językowych i maturalnych. Wśród gości znalazła się Janina Bytniewska, wiceprezes Zrzeszenia Nauczycielstwa Polskiego za Granicą (UK).

Jak powiedziała Marzena Żukowska, ta konferencja została zorganizowana, ponieważ porusza bardzo naglący temat. Niedawno w Wielkiej Brytanii weszły w życia nowe przepisy regulujące system maturalny w tym kraju. I już za kilka miesięcy uczniowie podejdą do nowego egzaminu w ramach GCSE, zaś w ramach A-Level z nowego systemu skorzystają w 2020 roku. „Jak wiadomo, wszystkie nowe rzeczy budzą niepokój, niepewność i każdy z nas szuka jakichś sposobów, żeby zdobyć dodatkową wiedzę i materiały na ten temat. Dochodzą do nas głosy nauczycieli, którzy szukają możliwości zdobywania informacji na ten temat” – twierdzi Żukowska. Według niej, temat nie dotyka tylko dzieci, uczących się w polskich szkołach. Gdyż do egzaminów podchodzą również uczniowie uczęszczających do brytyjskich szkół, które na własną rękę uczą się języka polskiego. Według niej, język polski cieszy się dużą popularnością. Więc temat zmian jest ważny dla dużej grupy osób.

W rozmowie z Małgorzatą Bugaj-Martynowską dowiedziałem się, że dzieci, które uczęszczają do polskich szkół uzupełniających, w starszych klasach przygotowują się do tak zwanej małej i dużej matury z języka polskiego, którą zdają w Wielkiej Brytanii. W związku z tym, że ostatnio zmieniła się specyfikacja, dotycząca matur, ważna jest wymiana informacji. „Dzisiejsza konferencja jest poświęcona właśnie tym zmianom , które wprowadziła AQA – mówi Małgorzata. – Omawiane są ogólne zagadnienia jak i poszczególne wymagania, poszerzamy wiedzę w tych tematach”.

„W ilości arkuszy egzaminacyjnych nie będzie wielkich różnic, bo nadal będzie egzamin z mówienia, z pisania ze słuchu i z czytania ze zrozumieniem – powiedziała Renata Jarecka. – Ale zmieniły się szczegóły. Zwłaszcza w zakresie egzaminu z mówienia. Właśnie tej części poświęciłam więcej uwagi. Bo jest tutaj dużo nowości. I nauczyciele najbardziej właśnie tego potrzebowali”. Jak podkreśliła moja rozmówczyni, egzaminy z języków obcych bardzo zbliżyły się do siebie tematycznie. Egzamin z hiszpańskiego czy niemieckiego jest w zasadzie taki jak polski. Chociaż niektóre kraje „wybroniły się” przed wprowadzeniem pewnych tematów, jak rasizm, czy przewartościowania w rodzinie. W egzaminie z języka bengalskiego, czy punjabi tego nie ma.

Magdalena Cybulska-Cieślak, ucząca w polskiej szkole w londyńskiej dzielnicy Willesden Green uważa, że polskim polskim uczniom została podniesiona poprzeczka, jeśli chodzi o dzieła literackie i filmy, które będą analizowane i – w związku z tym – jakie prace będą musieli pisać na egzaminie. Ważną zmianą będzie wprowadzenie części z „listening” do egzaminu z A-Level, która do tej pory obowiązywała tylko podczas GCSE. Drugą zmianą jest wprowadzenie „research project”, polegającą na tym, że uczniowie będą samodzielnie pracować nad jednym z czterech tematów zaproponowanych przez AQA. W tej części rola nauczyciela stanie się bardzo ograniczona, przez co od ucznia będzie się wymagać bardzo analitycznego, krytycznego myślenia i dużej dojrzałości emocjonalnej.

 

Na zakończenie konferencji, głos zabrał gospodarz pałacu. Książę Jan Żyliński opowiedział o własnych polskich korzeniach, a także prowadzonej przez siebie batalii na rzecz utrzymania i przywracania języka polskiego wśród środowisk polonijnych, jak i promowania go na brytyjskiej ziemi. Podkreślił ważną kulturotwórczą rolę, jakiej na Wyspach podejmują się nauczyciele języka polskiego. Opierając się na osobistym doświadczeniu, przedstawił nie tylko przykłady prób zachowania polskiej tożsamości, ale i zasugerował sposoby, których edukatorzy mogliby użyć w pracy z dziećmi i ich opiekunami chcącymi pozostać w polskim kręgu kulturowym.

Spotkanie w pałacu nie było jedynym, które poświęcono tematyce zmian w brytyjskim systemie egzaminacyjnym. Kolejne odbędzie się już 26 stycznia w sali multimedialnej Polskiego Ośrodka Społeczno Kulturalnego w Londynie. Będziemy o nim informować na bieżąco.

 

Tekst/zdjęcia: Alex Sławiński

Znajdź nas:

Przestępcy seksualn
Samolotowy internet
Translate »
RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn