Nękanie online będzie karane więzieniem

Narastający w irlandzkiej, ale też światowej sieci problem różnych przejawów nękania internetowego doprowadził do złożenia propozycji nowej ustawy, a ta będzie zaostrzeniem obecnie obowiązujących, nieprecyzyjnych przepisów.

 

Zmianę ustawodawstwa i zwiększenie ochrony osób, które mogą być narażone na cybernękanie i prześladowanie w internecie, zaproponowała Partia Pracy, a ta uważa, iż zjawisko przybrało w ostatnim czasie na sile, co powinno spotkać się z odpowiednią odpowiedzią prawną.

Wg nowych zasad osoba, która ustawicznie nęka innych użytkowników sieci lub grozi im zemstą cybernetyczną, a przede wszystkim publikacją niepochlebnych informacji lub kompromitujących zdjęć, będzie musiała liczyć się z karą pozbawienia wolności do 7 lat.

Nowa ustawa zawiera również propozycję zaostrzenia przepisów dotyczących internetowych komentarzy i osoba wymieniona we wzmiance, która poczuje się dotknięta jej treścią, będzie mogła zgłosić ten fakt organom ścigania, aby zajęły się sprawą. Za ten czyn ustawodawca proponuje karę grzywny lub maksymalnie 2 lat pozbawienia wolności.

 

Propozycja Partii Pracy zyskała już wstępne poparcie Dáil, co sugeruje, że posłowie zgodzą się z proponowanym brzmieniem zapisów, a te po przejściu całej drogi legislacyjnej będą obowiązywać użytkowników internetu w Irlandii. Obecne prawodawstwo dotyczące nękania i zastraszania osób opiera się na aktach prawnych z 1951 roku, mówią projektodawcy, więc jest przestarzale, ponieważ nie obejmuje w pełni przestępstw internetowych, a przynajmniej nie reguluje wszystkich aspektów wirtualnego życia.

 

Przepisy podobne do zaproponowanych obecnie przez laburzystów funkcjonują już w Wielkiej Brytanii, Australii oraz Nowej Zelandii i na tym prawie opiera się ustawa zaproponowana przez ugrupowanie Brendana Howlina.

 

W nowej ustawie znajdzie się również wzmianka o rodzicach dzieci do 18 roku życia, którzy mogą zostać aresztowani i odpowiadać karnie przed sądem, jeżeli ich podopieczni złamią nowe prawo, a to prawdopodobnie wejdzie w życie w najbliższych miesiącach. (BF)

Podziel się z innymi
Przetarg po irlandzk
55 aresztowanych w j
BRAK KOMENTARZY

Sorry, the comment form is closed at this time.

Privacy Preference Center

Translate »