Koniec umów śmieciowych w Irlandii?

To możliwe, bo z taką inicjatywą wystąpił think tank Action on Social Change, który w swoim opracowaniu przekonywał, że umowy bez stałych godzin i dni pracy, „wpływają na deprawację siły roboczej, wzmagają niepewność zatrudnionych oraz tworzą nierówności społeczne”.

 

Raport „Niepewna praca, niepewne życie” wskazał zależności pomiędzy brakiem minimalnych i stałych godzin zatrudnienia a pomocą socjalną państwa z tego powodu. Duża część osób, chociaż statystyki mówią, iż są oni zatrudnieni, wciąż pobiera zasiłki dla poszukujących pracy lub bezrobotnych, a to przez umowy, które nie dają stałych godzin i dni pracy, a także odpowiednich oraz przewidywalnych dochodów.

Z badania wynika, że aż 44% zatrudnionych nie ma standardowych ani stałych umów o pracę, które dają większe bezpieczeństwo socjalne.

 

Tym samym wezwano rząd, aby przygotował odpowiednie akty prawne, które do absolutnego minimum zmniejszą możliwość zatrudniania na umowy „zero godzin”, ale też wyjątkiem mają być umowy czasowe, które obarczone są największym ryzykiem destabilizacji życia zawodowego.

Niepewność ilości godzin, a i stałego zatrudnienia, prowadzi również do uzależnienia się od zasiłków socjalnych, a to wpływa na zmniejszenie zainteresowania poszukiwaniem pracy i zmniejsza aktywność zawodową.

 

Umowy „śmieciowe”, czy też nazywane w Irlandii „zero godzin”, najczęściej zawierane są w sektorze edukacyjnym, opiece zdrowotnej, hotelarstwie, handlu detalicznym, budownictwie, a co chyba najgorsze w sektorze państwowym.

W tym przypadku jest jeszcze jedna grupa, a ta cierpi najbardziej, bo w pewien sposób zmusza się niektóre osoby, aby przeszły na tzw. samozatrudnienie, co da im jakoby wyższe dochody. Niestety tracą wtedy możliwość korzystania z większości przywilejów pracowniczych, w tym socjalnych.

 

Raport think tanku TASC opracowany został na podstawie informacji pochodzących z Foundation for European Progressive Studies i jest poniekąd zaleceniem do opracowania nowych strategii rządowych, które poprawią jakość tworzonych miejsc pracy.

Dokument TASC mówi też o konieczności przystosowania irlandzkich przepisów do norm, które obowiązują już od dawna w Unii Europejskiej.

Bogdan Feręc

Źr: TASC

Zdj: RTE

Znajdź nas:

Garda obawia się wz
81 proc. Polaków je
Translate »
RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn