Koniec dyskryminacji w szkołach

Minister edukacji Richard Bruton poinformował, że wkrótce zniesiona w szkołach tzw. bariera chrztu oraz językowa, więc nie będzie już konieczności wożenia dzieci do szkoły przez całe miasto lub organizowania fałszywych chrztów.

 

Rząd zatwierdził proponowaną przez Ministerstwo Edukacji poprawkę, a ta od września 2019 roku pozwoli na wybór dowolnej szkoły w okolicy zamieszkania. Co ważne, przepisy dotyczyć będą katolickich szkół podstawowych, więc żaden z dyrektorów nie będzie wtedy mógł odmówić przyjęcia dziecka do placówki, przynajmniej z powodu bezwyznaniowości.

Ministrowi Edukacji zostaną też niebawem nadane dodatkowe uprawnienia i będzie on mógł zmusić dowolną szkołę w kraju, aby uruchomiała specjalne klasy dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających dodatkowej opieki.

W związku z przyjęciem przez rząd nowych dyrektyw znoszących wymóg wyznaniowy podczas rekrutacji do szkół podstawowych wcześniej przeprowadzono szereg konsultacji, w tym z prokuratorem generalnym, aby przepisy przygotowane zostały w zgodzie z Konstytucją Irlandii, by nie można było ich podważyć.

 

Z danych Departamentu Edukacji wynika, że ponad 90% szkół podstawowych, bo tych tylko dotyczyć będą zmiany w przepisach, deklarowało, iż jest katolickimi, więc i problem ze znalezieniem odpowiedniej placówki był duży. Co jednak istotne, aż ponad 20% rodziców, uznawało się za osoby bezwyznaniowe i w tym duchu wychowywało swoje dzieci. Zagłębiając się dane Ministerstwa Edukacji, dowiemy się również, że tylko połowa rodziców bezwyznaniowych ma ślub katolicki.

 

W związku ze zmianami, jakie wejdą w życie 95% szkół podstawowych w kraju, będzie musiało zmienić kryteria naboru uczniów, a to jednocześnie rozszerzy możliwości znalezienia szkoły w pobliżu miejsca zamieszkania. Wszelkie przejawy dyskryminacji w tym zakresie, spotkają się z ostrą reakcją Departamentu Edukacji, zakończył swoją wypowiedź minister.

 

Do obowiązujących przepisów wprowadzona zostanie jeszcze jedna poprawka i szkoły otrzymają nakaz równego traktowania dzieci urodzonych z Irlandczyków, jak i małżeństw mieszanych oraz pochodzących z innych krajów.

Zniesione więc zostanie jeszcze jedno kryterium naboru dziecka do szkoły, czyli posługiwanie się językiem irlandzkim. Wyjątkiem będą jednak szkoły, które swój program nauczania oparły na języku irlandzkim, mówił minister Bruton.

Poprawki wejdą w życie po ich zatwierdzeniu przez Dáil.

Bogdan Feręc

Źr: Department of Education

Zdj: Pixabay.com

Podziel się z innymi
TAGI POSTA
Nielegalny imigrant
Za kilka lat…
BRAK KOMENTARZY

Sorry, the comment form is closed at this time.

Translate »