W jakiej wysokości pracodawca może nałożyć karę finansową na pracownika? Wszystko zależy od otrzymywanego wynagrodzenia. Kodeks pracy wyróżnia trzy rodzaje kar porządkowych: karę pieniężną, naganę oraz upomnienie. Dwie ostatnie kary mogą być wymierzane za nieprzestrzeganie ustalonej organizacji i porządku w pracy, przepisów bhp oraz przeciwpożarowych. Nieprzestrzeganie

Czytaj więcej

Planowych kontroli w supermarketach sprzedających żywe karpie chce Parlamentarny Zespół Przyjaciół Zwierząt. W kontrolach mieliby uczestniczyć powiatowi lekarze weterynarii i policja. Parlamentarny Zespół Przyjaciół Zwierząt zajął się w czwartek wytycznymi w sprawie sprzedaży żywych ryb w supermarketach. Chodzi głównie o przedświąteczną sprzedaż karpi. Jak zaznaczali podczas

Czytaj więcej

Translate »