Irlandzki budżet 2018 skrytykowany przez Unię Europejską

Przeprowadzona w listopadzie ubiegłego roku kontrola przyjętego na ten rok budżetu, przyniosła dosyć krytyczną ocenę ustawy, pomimo dobrych prognoz wzrostu gospodarczego.

 

Komisja Europejska w opublikowanym właśnie dokumencie ostrzega Irlandię, iż założenia budżetowe na ten rok, a dotyczące wpływów do państwowej kasy są „lotne” i nie dają pełnej gwarancji, że zostaną zrealizowane, a i niepewność podatkowa jest wysoka.

Komisja przyznała, iż symptomy są pozytywne i Irlandia zapewne zachowa wzrost gospodarczy, jednak członkowie Komisji Europejskiej widzą też wiele zagrożeń dla gospodarki wyspy, szczególnie spowodowanych Brexitem i zmianami w międzynarodowym systemie podatkowym, w tym w USA, a to nawiasem mówiąc, nie jest to opinia nowa.

 

KE uznała również, iż irlandzkie władze robią zbyt mało w kwestii rozwiania kryzysu mieszkaniowego, co powoduje wzrost cen domów, a i czynsze rosną w sposób właściwie niekontrolowany, co może doprowadzić do zapaści na rynku mieszkaniowym. Niedobór mieszkań na rynku, a związany z niską podażą, nadal będzie powodował rosnące ceny nieruchomości, jak również czynsze będą wzrastać, dodaje Komisja Europejska.

 

W raporcie mówi się również o dużych nierównościach regionalnych i w kraju w sposób odpowiedni rozwijają się w tempie dobrym tylko niektóre rejony. Tu wymienia się m.in. okolice stolicy oraz niektórych dużych miast, a brak inwestycji w obszary rolne lub małych miast i miasteczek, blokuje ich rozwój i powoduje wyludnianie niedoinwestowanych okolic.

 

Komisja Europejska w raporcie wspomniała też o systemie bankowym w Irlandii, a ten oceniono nieco lepiej niż w latach ubiegłych i mówi się o poprawie jego odporności na wstrząsy ekonomiczne, jednak do ideału nadal daleko. W dokumencie znalazł się zapis o wielu nierentownych pożyczkach, jakich wciąż udziela się w Irlandii, a i niski popyt na kredyty, blokuje rozwój branży.

W raporcie dodano również zdanie o potrzebie zwiększenia konkurencyjności irlandzkiego rynku bankowego, co sugeruje, iż Bank Centralny Irlandii powinien wpuścić na wyspę nowe instytucje bankowe, a te mogłyby stać się impulsem do wzmocnienia oraz rozwoju całego sektora.

 

Ogólny wydźwięk raportu jest pozytywny, jednak krytyczny i wskazuje liczne problemy, jakie irlandzki rząd powinien naprawić. (BF)

Podziel się z innymi
„W przyszłym roku
Ostrzeżenie Irish W
BRAK KOMENTARZY

Sorry, the comment form is closed at this time.

Privacy Preference Center

Translate »