Irlandczycy ponad wszystko

Podziel się z innymi

Coraz częściej słyszy się o radykalizacji poglądów rodowitych Irlandczyków, a obecnie pojawiła się opinia, która mówi, iż na wyspie pierwszeństwo powinni mieć jej rdzenni mieszkańcy.

 

Materiał opublikowany został na łamach The Liberal, a pierwotnie w The Journal, gdzie problemy mieszkaniowe jednej z matek z sześciorgiem dzieci, stają się bazą do wysnucia wniosku o pierwszeństwie w zakwaterowaniu, jakie powinni mieć Irlandczycy.

Wg części mieszkańców wyspy, bo przecież osoby opisujące problem robią to na podstawie wypowiedzi irlandzkiego społeczeństwa, stwierdzają, że imigranci nie powinni mieć pierwszeństwa w przyznawaniu im mieszkań, a i nadawaniu pewnych innych przywilejów.

Co ważniejsze, Irlandczyk powinien mieć prawo do przyznania mu lokalu przed każdym imigrantem na wyspie, a to zaczyna być niebezpieczne, bo może wprowadzić podziały.

Źr: The Liberal/The Journal/Dáil

 

O ile nie mam problemu z osobami, które pozostają na utrzymaniu państwa, a są zarówno rodowitymi mieszkańcami wyspy, jak i imigrantami, którzy chcą „wyłudzić” świadczenie socjalne lub lokal i tym faktycznie ograniczyłbym prawo pierwszeństwa, to inaczej mój pogląd na tę kwestię wygląda w przypadku osób, które potrzebują zakwaterowania, a znalazły się w trudniej sytuacji nie ze swojej winy.

Wiemy przecież, że zarówno wysokie, a wciąż rosnące czynsze, wpływają na status materialny całych rodzin oraz poszczególnych osób, więc częściej zgłaszają się do władz, o przyznanie im mieszkania czynszowego.

W tym przypadku, o ile wprowadzona zostałaby zasada „Irlandczyk ponad wszystko”, mielibyśmy do czynienia z jawną niesprawiedliwością, bo pokrzywdzonych może zostać wiele osób, a stanie się tak wyłącznie ze względu na kraj, w którym się urodzili.

Krytykuje się również postępowanie premiera Leo Varadkara, Simona Harrisa, Eoghana Murphy i Simona Coveneya, którzy nie robią nic, albo prawie nic, aby poprawić życie Irlandczyków, a ich liberalne poglądy, dawać mają więcej praw imigrantom niż osobom urodzonym na wyspie.

Powstała jednocześnie inicjatywa, aby irlandzki rząd zwrócił się do Unii Europejskiej i co zaskakujące, poinformował ją, że Irlandia ustanowi własne priorytety i standardy postępowania, a te stawiać będą Irlandczyków na pierwszym miejscu.

 

Opinię na temat stworzenia „rasy panów”, bo chyba tak trzeba rozumieć inicjatywę, promują środowiska związane ze zwolennikami wyjścia Irlandii z Unii Europejskiej.

Bogdan Feręc

Zdjęcie jest wyłącznie ilustracją tekstu, który nie odnosi się do uwidocznionych na nim osób.

Garda ponownie przej
Ostrzeżenie dla wł
BRAK KOMENTARZY

Sorry, the comment form is closed at this time.

Translate »