Irlandczycy ponad wszystko

Coraz częściej słyszy się o radykalizacji poglądów rodowitych Irlandczyków, a obecnie pojawiła się opinia, która mówi, iż na wyspie pierwszeństwo powinni mieć jej rdzenni mieszkańcy.

 

Materiał opublikowany został na łamach The Liberal, a pierwotnie w The Journal, gdzie problemy mieszkaniowe jednej z matek z sześciorgiem dzieci, stają się bazą do wysnucia wniosku o pierwszeństwie w zakwaterowaniu, jakie powinni mieć Irlandczycy.

Wg części mieszkańców wyspy, bo przecież osoby opisujące problem robią to na podstawie wypowiedzi irlandzkiego społeczeństwa, stwierdzają, że imigranci nie powinni mieć pierwszeństwa w przyznawaniu im mieszkań, a i nadawaniu pewnych innych przywilejów.

Co ważniejsze, Irlandczyk powinien mieć prawo do przyznania mu lokalu przed każdym imigrantem na wyspie, a to zaczyna być niebezpieczne, bo może wprowadzić podziały.

Źr: The Liberal/The Journal/Dáil

 

O ile nie mam problemu z osobami, które pozostają na utrzymaniu państwa, a są zarówno rodowitymi mieszkańcami wyspy, jak i imigrantami, którzy chcą „wyłudzić” świadczenie socjalne lub lokal i tym faktycznie ograniczyłbym prawo pierwszeństwa, to inaczej mój pogląd na tę kwestię wygląda w przypadku osób, które potrzebują zakwaterowania, a znalazły się w trudniej sytuacji nie ze swojej winy.

Wiemy przecież, że zarówno wysokie, a wciąż rosnące czynsze, wpływają na status materialny całych rodzin oraz poszczególnych osób, więc częściej zgłaszają się do władz, o przyznanie im mieszkania czynszowego.

W tym przypadku, o ile wprowadzona zostałaby zasada „Irlandczyk ponad wszystko”, mielibyśmy do czynienia z jawną niesprawiedliwością, bo pokrzywdzonych może zostać wiele osób, a stanie się tak wyłącznie ze względu na kraj, w którym się urodzili.

Krytykuje się również postępowanie premiera Leo Varadkara, Simona Harrisa, Eoghana Murphy i Simona Coveneya, którzy nie robią nic, albo prawie nic, aby poprawić życie Irlandczyków, a ich liberalne poglądy, dawać mają więcej praw imigrantom niż osobom urodzonym na wyspie.

Powstała jednocześnie inicjatywa, aby irlandzki rząd zwrócił się do Unii Europejskiej i co zaskakujące, poinformował ją, że Irlandia ustanowi własne priorytety i standardy postępowania, a te stawiać będą Irlandczyków na pierwszym miejscu.

 

Opinię na temat stworzenia „rasy panów”, bo chyba tak trzeba rozumieć inicjatywę, promują środowiska związane ze zwolennikami wyjścia Irlandii z Unii Europejskiej.

Bogdan Feręc

Zdjęcie jest wyłącznie ilustracją tekstu, który nie odnosi się do uwidocznionych na nim osób.

Podziel się z innymi:
Garda ponownie przej
Ostrzeżenie dla wł
BRAK KOMENTARZY

Sorry, the comment form is closed at this time.

Translate »