Informacje o przetargach i projektach na świecie

Zamówienia publiczne w organizacjach międzynarodowych to gigantyczny rynek wartości kilkudziesięciu miliardów dolarów rocznie, który stanowi ogromną szansę dla polskich przedsiębiorstw.

 

W 2015 r. wartość kontraktów zrealizowanych przez polskie firmy dla ONZ wyniosła zaledwie 2.19 mln USD, co (mimo wzrostu o ponad 21% w stosunku do 2014 r.), stanowi zaledwie 0,01% jego wartości. Polska w 2015 roku znajdowała się na 167. miejscu wśród dostawców – na 193 państwa członkowskie ONZ.

 

Tak niskie wykorzystanie potencjału rynku zamówień publicznych w organizacjach międzynarodowych wynika prawdopodobnie z trudności, jakie sprawia przedsiębiorcom odnalezienie się w zawiłych procedurach i zasadach uczestnictwa w systemie zamówień (system zamówień publicznych jest skomplikowany, a dodatkowo większość organizacji ustanawia własne reguły i procedury).

 

Praktycznie każda polska branża mogłaby znaleźć w systemie organizacji międzynarodowych interesujący rynek dla swoich produktów czy usług. Obejmują one bowiem tak różnorodne dziedziny jak: wyposażenie budynków, usługi informatyczne, telekomunikacyjne i transportowe, zakup żywności, materiałów medycznych oraz wyspecjalizowane zamówienia jak np. bank krwi.

 

Z tego powodu przedsiębiorca powinien zapoznać się z procedurami przetargowymi organizacji międzynarodowych, z którymi chce współpracować. W szczególności chodzi o konkretne wymogi jakie są stawiane potencjalnym wykonawcom („kandydatom”) odnośnie kwalifikowalności uczestnictwa w przetargach, zdolności ekonomicznych i finansowych, potencjału kadrowego oraz potencjału technicznego i merytorycznego.

 

W celu skutecznego udziału w przetargach i projektach finansowanych przez organizacje międzynarodowe, należy pamiętać o kilku kluczowych kwestiach:

 • Należy zapoznać się z procedurami przetargowymi organizacji międzynarodowej, z którą chcemy współpracować. W szczególności z konkretnymi wymogami jakie są stawiane potencjalnym dostawcom lub wykonawcom w zakresie kwalifikowalności uczestnictwa w przetargach, zdolności ekonomicznych i finansowych, potencjału kadrowego oraz potencjału technicznego lub merytorycznego.
 • Trzeba określić swój potencjał w ramach w/w kryteriów oraz porównać go z minimalnymi progami wyznaczonymi przez zamawiającego wobec potencjalnych dostawców. Jeśli kryteria np. ilościowe okażą się zbyt duże dla jednej firmy, można zidentyfikować inne podmioty zainteresowane współpracą w celu połączenia potencjałów w ramach konsorcjum.
 • Należy zapoznać się z zasadami i uwarunkowaniami prowadzenia działalności w kraju, w którym projekt ma być realizowany. Ważna będzie również kultura danego kraju, w wielu przypadkach bardzo różna od polskiej.
 • Należy pamiętać, że realizacja projektów międzynarodowych może wymagać od wykonawcy ustanowienia w danym kraju odpowiedniej infrastruktury. Ponadto konieczne będzie wyznaczenie personelu, który będzie odpowiedzialny za bieżące zarządzanie działaniami projektowymi – zdalnie z siedziby w Polsce bądź (okresowo) z biura projektu w danym kraju.

 

Warto również zwrócić uwagę na możliwość podejmowania współpracy przez polskie firmy z organizacjami międzynarodowymi oraz państwami odbiorcami pomocy rozwojowej w zakresie wspólnego przygotowywania i realizacji projektów finansowanych m.in. ze środków tychże instytucji, unijnych etc.

 

Instytucje krajowe wspierające aktywizację polskiego biznesu w systemie zamówień publicznych i projektów organizacji międzynarodowych:

 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych – Departament Współpracy Ekonomicznej,
 • Ministerstwo Finansów (Departament Gwarancji i Poręczeń) – Kredyty Rządowe,
 • Punkt Informacyjny Międzynarodowe Zamówienia Publiczne (MZP) – PARP,
 • Związek Banków Polskich.

 


Ważne informacje

 • Niezbędne dane dot. przetargów znajdziecie Państwo w opracowaniu MSZ pt. „Zamówienia publiczne i projekty organizacji międzynarodowych – Przewodnik dla polskiego przedsiębiorcy” (dostępne w plikach ponizej).
 • MSZ wraz z innymi partnerami krajowymi i zagranicznymi prowadzi szkolenia i seminaria dotyczące uczestnictwa w przetargach publicznych organizacji międzynarodowych. Mają one na celu zaznajomienie przedstawicieli firm z konkretnymi możliwościami udziału w takich przetargach w poszczególnych organizacjach lub na konkretnych rynkach.
 • Placówki dyplomatyczne RP nie pośredniczą w zamówieniach; niemniej jednak służą one kontaktami do danej organizacji, czy też wskazują źródła dodatkowych informacji dot. procedur przetargowych.
 • Ogłoszenia o przetargach międzynarodowych dostępne są na dedykowanej stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

***

Informacje pochodzą ze strony internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

dodała: Patrycja Operacz – PPE>>>

Podziel się z innymi
TAGI POSTA
Jak przekuć powrót
BRAK KOMENTARZY

Sorry, the comment form is closed at this time.

Translate »