Dyżur konsularny w Cork

W dniach 2-3 marca 2018 r. (piątek/sobota) w Centrum Together-Razem w Cork (Unit 2A, Kilnap Business & Technology Park, Mallow Road) odbędzie się kolejny dyżur konsularny.

 

Uprzejmie informujemy, iż podczas dyżuru konsularnego przyjmowane będą wnioski paszportowe oraz realizowane wybrane sprawy prawne (wyłącznie poświadczenia podpisu oraz potwierdzenia wniosków o profil zaufany ePuap). W sprawach paszportowych priorytet w zapisach będą miały wnioski dla dzieci do lat 12 oraz wnioski osób, które mają trudności z dojazdem do Dublina, np. z powodu niepełnosprawności.

 

Aby zarejestrować się na spotkanie z konsulem należy wysłać e-mail na adres: dublin.dyzur.zapisy@msz.gov.pl

Prosimy o wpisanie w temacie e-maila „Dyżur w Cork”, a w treści następujące informacje:

  1. Imię i nazwisko oraz data urodzenia (dotyczy osób zapisywanych na wizytę paszportową lub prawną)
  2. Rodzaj załatwianej sprawy (np. złożenie wniosku/wniosków paszportowych, poświadczenie podpisu, ePuap).
  3. Preferowany dzień – 2 lub 3 marca – oraz godzina/godziny spotkania (np. 02.03 po południu)
  4. Dane kontaktowe, w tym numer telefonu oraz adres zamieszkania (w przypadku paszportów dla dzieci należy podać imię i nazwisko rodzica/opiekuna oraz dane kontaktowe rodzica/opiekuna)
  5. W przypadku wniosku o paszport dla dziecka prosimy o podanie informacji czy dziecko posiada polski akt urodzenia (dziecko urodzone w Polsce lub dokonano transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia do polskiego rejestru stanu cywilnego) oraz czy posiada nadany numer PESEL.

 

Prosimy o zapoznane się z informacjami umieszczonymi na stronie internetowej dotyczącymi wymaganych dokumentów przy składaniu wniosku o paszport.

http://www.dublin.msz.gov.pl/pl/p/dublin_ie_a_pl/info_konsularne/sprawy_paszportowe/
Jednocześnie informujemy, iż jedyną formą płatności na dyżurze konsularnym jest POSTAL MONEY ORDER dostępny w każdym punkcieAn Post. Szczegółowe informacje nt. tej formy zapłaty zostaną wysłane do wszystkich zapisanych osób.

Liczba miejsc na spotkanie z konsulem jest ograniczona. Jedynie osoby zapisane na spotkanie zostaną przyjęte przez konsula.

 

Informujemy, iż w II połowie 2018 r., podobnie jak w ubiegłych latach, planowane są kolejne dyżury konsularne – m. in. w Limerick i Cork – informacje o dyżurach zostaną umieszczone na stronie internetowej Ambasady z miesięcznym wyprzedzeniem.

Ambasada RP – Dublin>>>

Podziel się z innymi
TAGI POSTA
Min. Łapiński: Pre
Sławek Orwat: Remi
BRAK KOMENTARZY

Sorry, the comment form is closed at this time.

Privacy Preference Center

Translate »