Centra Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)


Centra Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) zapewniają eksporterom wsparcie merytoryczne. COIE to 15 jednostek, które bezpłatnie świadczą przedsiębiorcom usługi informacyjne w różnych formach.

 

Eksporterzy planujący rozwój swojej działalności na światowych rynkach mają do dyspozycji usługi „pro-eksport„, polegające m.in. na udostępnianiu:

  • listy potencjalnych partnerów z wybranego rynku lub branży opracowywane na podstawie dostępnych w COIE baz danych B2B;
  • informacji o aktualnych wydarzeniach targowo-wystawienniczych w danej branży, na rynkach funkcjonowania WPHI;
  • informacji na temat uwarunkowań eksportowo-inwestycyjnych na rynkach zagranicznych, obowiązujących metod rozliczeń międzynarodowych, zwyczajów handlowych, technik finansowania transakcji eksportowych itp;
  • informacji w zakresie instrumentów wsparcia eksportu.

 

Inwestorzy zagraniczni zainteresowani prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce mogą otrzymać wsparcie „pro-biz„, za pośrednictwem COIE przekazywane są informacje m.in. o:

  • potencjale gospodarczym regionu i bieżącej sytuacji gospodarczej;
  • wsparciu rozwoju przedsiębiorczości, zachętach inwestycyjnych oferowanych na poziomie regionu i kraju oraz o instytucjach właściwych dla poszczególnych form wsparcia;
  • dostępnych lokalizacjach inwestycyjnych (w tym ofercie inwestycyjnej poszczególnych gmin i powiatów z regionu).

 

Centra Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) jest dostępne dla wszystkich przedsiębiorców, którzy posiadają przedsiębiorstwa zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku osób fizycznych – posiadanie na terenie Polski miejsca zamieszkania.

 

Głównym celem COIE jest wzrost poziomu umiędzynarodowienia polskich firm, poprzez ułatwienie przedsiębiorcom, a także organizacjom zrzeszającym przedsiębiorców, dostępu do kompleksowych, wysokiej jakości i nieodpłatnych usług informacyjnych w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu i/lub inwestycji poza granicami Polski.

 

W celu pozyskania jak najbardziej merytorycznych i rzetelnych informacji COIE współpracują z Wydziałami Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad i Konsulatów RP.

 

Jeżeli chcesz skorzystać z usług Ekspertów COIE, wyślij zapytanie e-mailem lub umów się na spotkanie w Centrum. Możesz swobodnie wybrać COIE, niezależnie od miejsca prowadzenia swojej działalności gospodarczej.

 

COIE w większości województw działają w strukturach Urzędów Marszałkowskich. Wyjątek stanowią 3 województwa:

  • dolnośląskie – COIE w Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.,
  • mazowieckie – COIE w Agencji Rozwoju Mazowsza S.A,
  • opolskie – COIE w Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki.

 


Ważne informacje

Dane kontaktowe do poszczególnych COIE.


 

Projekt „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)” został zrealizowany przez Ministra Gospodarki/Ministra Rozwoju we współpracy z 15 Województwami, w ramach Poddziałania 6.2.1 „Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów”, Programu Innowacyjna Gospodarka i w latach 2009-2015. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

***

Informacje zawarte w opracowaniu pochodzą ze strony internetowej Ministerstwa Rozwoju.

dodała: Patrycja Operacz – PPE>>>

Podziel się z innymi
TAGI POSTA
Minister Witold Wasz
ZMIANY W ZATRUDNIANI
BRAK KOMENTARZY

Sorry, the comment form is closed at this time.

Translate »