Boskość Jezusa jest w Irlandii zagrożona

Dwa kolejne pytania referendalne trafią już w październiku pod rozwagę irlandzkiego społeczeństwa, a to wypowie się w sprawach kobiet i bluźnierstwa.

 

Oba pytania zmieniać będą Konstytucję Irlandii, a są dosyć istotne, gdyż dotyczą roli i praw kobiet –  artykuł 41.2, ale też bluźnierstwa, w tym oszczerstwa – artykuł 40.6.1.

Artykuł 41 ust. 2 dotyczący kobiet stanowi, że państwo musi zapewnić zaspokojenie potrzeb ekonomicznych matek, aby mogły zapewnić opiekę swoim dzieciom w domu, a artykuł ten jest jedną z podstawowych zasad irlandzkiego systemu opieki socjalnej dla dzieci.

Zmiana ma dotyczyć podniesienia statusu kobiety.

Artykuł 40.6.1 mówi o zakazie bluźnierstwa, ale prawie nigdy nie jest egzekwowany, chociaż niekiedy używany był przeciwko mediom, które musiały zmagać się z zarzutami zbyt ostrego języka.

W tym przypadku głosujący opowiedzieć mają się za zaostrzeniem lub zniesieniem tego przepisu.

Referendum w tych dwóch kwestiach zaplanowano na październik tego roku, czyli prawdopodobnie łącznie z wyborami prezydenckimi.

 

Na koniec informacja, która nie spodoba się katolickiej części społeczności Irlandii, ponieważ grupa postępowych aktywistów, jak sami o sobie mówią, wzywa do przeprowadzenia kolejnego referendum. Tym razem zmiany dotyczyć miałyby preambuły do irlandzkiej Konstytucji, czyli Bunreacht na hÉireann, a z tej proponuje się usunąć zapis uznający Trójcę Świętą za ostateczne źródło wiedzy, a i usunąć ze wstępu do Konstytucji słowa mówiące o boskości Jezusa Chrystusa.

Bogdan Feręc

Źr: Gov.ie/Twitter

Podziel się z innymi
TAGI POSTA
Dáil debates Labour
Wzrosła produkcja p
BRAK KOMENTARZY

Sorry, the comment form is closed at this time.

Translate »