Biznes – Rozliczam podatki

Z prowadzeniem działalności gospodarczej nierozerwalnie wiąże się obowiązek zapłaty różnych podatków. W zależności od przedmiotu działalności, wybranej formy opodatkowania działalności gospodarczej, sposobu prowadzenia firmy i innych czynników, Twoje obowiązki w zakresie poszczególnych podatków mogą się znacząco różnić.

Jako przedsiębiorca musisz znać odpowiedź na podstawowe pytania

W przypadku każdego podatku najważniejsze elementy konstrukcyjne można sprowadzić do trzech pytań:

  • ZA CO (płaci się podatek),
  • KTO (jest zobowiązany do zapłaty),
  • OD CZEGO (płaci się podatek).

Formalnie te trzy pytania są przedstawiane jako przedmiot, podmiot i podstawa opodatkowania.

Rejestracja

Podatek dochodowy

Jeśli chcesz prawidłowo rozliczać podatek dochodowy, musisz się zarejestrować. Przy rejestracji firmy w CEIDG lub KRS Urząd Skarbowy zostaje automatycznie powiadomiony o rejestracji firmy. W przypadku spółek rejestrowanych w KRS, powinieneś jednak złożyć do urzędu formularz NIP-8 z tzw. danymi uzupełniającymi.

Jeśli rozpoczynasz działalność w formie spółki cywilnej, powinieneś złożyć do Urzędu Skarbowego zgłoszenie na druku NIP-2 (formularze do druku). Zobacz więcej na temat rejestracji spółki cywilnej)

Zobacz dział Rejestacja działalności.

Zajrzyj do artykułu Jak obliczyć podatek dochodowy PIT

Rejestracja na potrzeby VAT

Niezależnie od tego, w jakiej formie prowadzisz działalność, możesz zarejestrować się jako podatnik podatku od towarów i usług (VAT). Gdy stajesz się podatnikiem VAT, to najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych VAT powinieneś we właściwym Urzędzie Skarbowym złożyć druk zgłoszeniowy VAT-R. Skorzystaj z poradnika Rejestracja jako podatnik VAT.

Jeśli chcesz dokonywać transakcji wewnątrzwspólnotowych w UE, importu usług oraz świadczenia usług, dla których  podatnikiem jest usługobiorca mający siedzibę w innym państwie członkowskim, musisz się zarejestrować w bazie podatników VAT UE. Robisz to skadając do US formularz VAT-R (dodatkowo wypełniając pole C 3). Dowiedz się więcej na temat rejestracji VAT UE w poradniku Rejestruję się jako podatnik transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Akcyza

Jeśli chcesz prowadzić działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych powinieneś złożyć zgłoszenie rejestracyjne właściwemu naczelnikowi urzędu celnego.

Załatw przez biznes.gov.pl: Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku akcyzowego

Zobacz więcej w poradniku Obrót wyrobami akcyzowymi.

Rok podatkowy

Rok podatkowy w przypadku podatku PIT to co do zasady okres od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku. Zatem rok podatkowy jest równy rokowi kalendarzowemu.

W przypadku podatku CIT rok podatkowy to co do zasady kolejne dwanaście miesięcy, a przedsiębiorca może wskazać, czy jego rok podatkowy ma pokrywać się z rokiem kalendarzowym, albo wskazać inny miesiąc jaka początek roku podatkowego.

Jeżeli chcesz wiedzieć, jaki może być Twój rok podatkowy w CIT, dowiedz się więcej w dziale CIT.

Właściwość Naczelnika US

Żeby prawidłowo rozliczyć podatek, w tym złożyć deklarację podatkową, musisz wiedzieć, który Naczelnik US jest właściwy. W zależności od podatku właściwość może zależeć od Twojego miejsca zamieszkania, siedziby przedsiębiorstwa albo oddziału, miejsca wykonania czynności podlegającej opodatkowaniu.

Jeżeli nie wiesz, który Naczelnik US jest właściwy, pomożemy Ci. Zapoznaj się z artykułem dot. właściwości Naczelnika US.

Rozliczam podatki przez Internet

Ministerstwo Finansów przygotowało aplikację, która pozwala przedsiębiorcom składać niektóre deklaracje podatkowe przez Internet, bez konieczności posiadania bezpiecznego podpisu elektronicznego ani Profilu zaufanego ePUAP.

Pamiętaj, że jeżeli pierwotnie deklaracja została złożona w formie papierowej, korekty możesz dokonać przez Internet.

Jeżeli nie wiesz, w jaki sposób złożyć zeznanie albo korektę drogą elektroniczną, pomożemy Ci. Zapoznaj się z dodatkowymi informacjami.

Jeżeli nie wiesz, w jaki sposób rozliczyć dany podatek lub jaki formularz wybrać, pomożemy Ci. Skorzystaj z interaktywnego poradnika – Rozliczenia z urzędem skarbowym.

Formularze podatkowe

Na potrzeby każdego podatku musisz wypełnić odpowiednią deklarację podatkową. Wzory deklaracji możliwe do złożenia on-line są dostępne w aplikacji e-Deklaracje.

Jeżeli chcesz złożyć jakiś formularz podatkowy w wersji papierowej, jego wzór możesz znaleźć dzięki wyszukiwarce udostępnionej na stronach Ministerstwa Finansów.

Koszty podatkowe przed rozpoczęciem działalności

Niezależnie od tego, czy będziesz podatnikiem PIT czy CIT, jeżeli przed rejestracją działalności dokonano wydatków z nią związanych (np. najem lokalu, kupno reklamy, doradztwo prawne, notariusz), można je uwzględnić jako koszty podatkowe po rozpoczęciu działalności.

Chcesz wiedzieć więcej na temat możliwości rozliczenia kosztów powstałych przed rozpoczęciem działalności, zapoznaj się z dodatkowymi informacjami.

Pomoc przy rozwiązywaniu indywidualnych problemów związnych z kwestiami podatkowymi jest prowadzona przez Ministerstwo Finansów wyszukiwarka Interpretacji Podatkowych.

Interpretacje przepisów

Przydatnym narzędziem w rozwiązywaniu wątpliwości dotyczących obowiązków podatkowych są indywidualne interpretacje podatkowe. Zobacz więcej informacji, jak złożyć wniosek o wydanie interpretacji..

Od stycznia 2016 roku obowiązuje nowy przepis art. 2a Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym niedające się usunąć wątpliwości dotyczące treści przepisów podatkowych powinny być rozstrzygane na korzyść podatnika. Zapoznaj się z interpretacją ogólną tego przepisu, wydaną przez Ministra Finansów.

Pamietaj o terminowym realizowaniu obowiązków podatkowych i regulowaniu ich w odpowiedniej wysokości. Dowiedz się więcej na temat kosztów zaległości podatkowych.

Rozliczanie podatków przez firmę zewnętrzną

Jeśli chcesz powierzyć swoje sprawy podatkowe firmie zewnętrznej, skorzystaj z porad zawartych w artykule Wybieram biuro rachunkowe.

Krajowa Administracja Skarbowa

Od 1 marca 2017 r. funcjonuje Krajowa Administracja Skarbowa (KAS), której celem jest m.in. usprawnienie administracji podatkowo-celnej. Zobacz więcej na temat KAS.

biznes.gov.pl

Podziel się z innymi
TAGI POSTA
Obchody Święta Nar
Francja: Od paru tyg
BRAK KOMENTARZY

Sorry, the comment form is closed at this time.

Translate »