Będzie łatwiej odzyskać nieuiszczone opłaty drogowe: Rada uzgadnia stanowisko

Państwa UE chcą ułatwić odszukiwanie właścicieli zagranicznych pojazdów, którzy nie uiścili opłaty drogowej. W tym celu zapewnią sobie nawzajem dostęp do krajowych danych o rejestracji pojazdów. Rada przyjęła dziś podejście ogólne do nowelizacji przepisów o elektronicznym poborze opłat drogowych, która da podstawę prawną do takiej wymiany informacji. Ewentualne skutki administracyjne lub prawne będą zależeć od prawa kraju, w którym należało opłatę uiścić.

 

Proponowana dyrektywa zwiększy również interoperacyjność elektronicznych systemów poboru opłat w Europie: usunie bariery administracyjne (np. lokalne specyfikacje techniczne) i ułatwi dostawcom takich systemów dostęp do rynku poboru opłat. Celem jest, by kierowcy mogli podróżować po UE i dokonywać opłat za pomocą jednego urządzenia pokładowego, w ramach jednej umowy i jednej faktury.

Dzięki nowym przepisom wszyscy kierowcy będą uiszczać opłaty, gdziekolwiek w UE się znajdą. A dzięki większej interoperacyjności systemów mobilność w UE będzie łatwiejsza.

Iwajło Moskowski, bułgarski minister transportu, technologii informacyjnych i łączności

W podejściu ogólnym Rada ulepszyła i doprecyzowała przepisy o ochronie danych.

Nowy akt zacznie obowiązywać 30 miesięcy po wejściu w życie.

Zanim wejdzie w życie, muszą go zatwierdzić zarówno Rada, jak i Parlament Europejski.

Przejdź na stronę posiedzenia

Pobierz PDF

UE

Podziel się z innymi
TAGI POSTA
FG leaving economy e
Opóźnione opady
BRAK KOMENTARZY

Sorry, the comment form is closed at this time.

Translate »