16 lat po terminie

Woda pitna w Irlandii spełni wszystkie normy już w 2020 roku, mówi najnowszy raport Agencji Ochrony Środowiska (EPA).

 

Opublikowany właśnie raport za 2017 rok stwierdza, że woda pitna w kraju spełnia niekiedy większość norm Unii Europejskiej, ale do ideału jeszcze daleko, bo wszystkie kryteria, jakimi powinna się odznaczać, osiągnięte zostaną najszybciej do 2020 roku.

Dodajmy, że w przypadku, kiedy tempo prac modernizacyjnych będzie utrzymane, a nawet lekko wzrośnie.

 

„EPA Drinking Water 2017 Raport”, mówi również, że opóźnienia w realizacji są ogromne, ale woda w Irlandii wykazuje bardzo wysoki poziom zgodności ze standardami mikrobiologicznych i chemicznych, co wskazuje, że większość naszych kranów jest bezpieczna.

EPA określiła też szereg priorytetów, jakie powinny być wdrożone, aby ochronić jakość wody pitnej w kraju, ale też poprawy jej jakości i zapewnienie dostaw na odpowiednim poziomie.

 

W zaleceniach proponuje się m.in. wybudowanie zbiorników magazynujących wodę na okresy suszy, ale też wymianę starej infrastruktury wodociągowej, jak i systemów uzdatniania. W tym ostatnim przypadku priorytetem ma stać się również rozbudowa sieci zakładów uzdatniających wodę pitną, co pozwoli na zachowanie bezpieczeństwa zdrowotnego przez mieszkańców Irlandii.

EPA zidentyfikowała też zagrożenia infrastrukturalne w przypadku 72 różnych urządzeń uzdatniających i dostarczających wodę do mieszkań, a wszystkie razem, mają wpływ na sporą część populacji kraju.

 

Agencji Ochrony Środowiska we wnioskach końcowych, zaleciła dalsze inwestycje w systemy wodociągowe kraju, ale i stałe podnoszenie jakości wody oraz utrzymanie standardów jej jakości. Prace przystosowujące system wodny do zaleceń UE, mają potrwać w ocenie EPA, jeszcze kilka lat, więc zakończą się 16 lat po terminie, czyli w 2020 roku.

Brawo Irlandia!

Bogdan Feręc

Źr: EPA

Zdj: Pixabay.com

Podziel się z innymi
TAGI POSTA
Irlandia bez karetek
Główne ulice Cork
BRAK KOMENTARZY

Sorry, the comment form is closed at this time.

Translate »